Artikel från Skogforsk
10 april 2003

Fornminnen i skogen kan räddas- nya hjälpmedel kan vända dyster trend

Mer än hälften av alla fornlämningar i skogen skadas av skogsbruket. Det visar en undersökning som Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gjort. De som orsakat skadorna kände oftast inte till att det fanns fornlämningar där de arbetade. Men ett nytt hjälpmedel kan förbättra situationen.

Mer än hälften av alla fornlämningar i skogen skadas av skogsbruket. Det visar en undersökning som Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen gjort. De som orsakat skadorna kände oftast inte till att det fanns fornlämningar där de arbetade. Men ett nytt hjälpmedel kan förbättra situationen.

Undersökningen visar också att kunskapen och utbildningen ofta brister hos skogsägare och hos de planläggare och skogsmaskinförare som utför skogsarbetet.

Men nu har Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen och forskningsinstitutet Skogforsk släppt hjälpmedel som kan råda bot på de dystra siffrorna. I projektet “Skogens kulturarv” har kulturvården och skogsbruket gemensamt tagit fram ett utbildningsmaterial, bestående av en handledning och en film.

Handledningen och filmen riktar sig främst till skogsägare och yrkesverksamma inom skogsbruket. Men alla som rör sig i skogen kan ha glädje av boken och filmen – fornminnen och kulturlämningar ligger tätt och man upptäcker många spännande lämningar på en vanlig skogspromenad. Fast först måste man lära sig hur de ser ut!

Handledningen och filmen kan beställas på http://www.skogforsk.se.

Kontaktinformation
Sverker Johansson, Skogforsk, sverker.johansson@skogforsk.se.
Tel: 018-18 85 00, 070-638 10 78.

Malin von Essen, pressansvarig, malin.vonessen@skogforsk.se.
Tel: 018-18 85 00, 070-630 68 67.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera