Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

8 april 2003

Över 2 miljoner kronor till fysikern Bertil Sundqvist

Bertil Sundqvist, professor vid Umeå universitet, har beviljats 2,3 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för inköp av ett svepprobmikroskop. Mikroskopet kan i vissa fall t o m visa enskilda atomer och kommer bl a att användas till att undersöka varför kol blir magnetiskt.

Bertil Sundqvist och hans forskargrupp vid institutionen för fysik studerar kolbaserade material, i första hand molekylärt kol, s k fullerener och nanorör. En stor del av de material som undersöks framställdes först nyligen på syntetisk väg och är ännu bara kartlagda till viss del. Svepprobmikroskopet är i högsta grad nödvändigt för att kunna studera materialens struktur; den vibrerande spetsen känner av materialets yta och kan i bästa fall ge en upplösning ned till enskilda atomer. Materialens egenskaper är av stort intresse för den grundläggande forskningen och i framtiden även för den kommersiella marknaden. IBM och andra företag försöker t ex bygga supersnabba datorer med hjälp av kolnanorör.

För två år sedan upptäckte Bertil Sundqvist och kollegan Tatiana Makarova magnetism hos molekylärt kol. Resultaten publicerades i tidskriften Nature och väckte stor internationell uppmärksamhet. Än så länge saknas teoretisk kunskap om varför denna typ av kol blir magnetisk, men med ett svepprobmikroskop skulle det vara möjligt att samtidigt studera struktur och magnetism hos molekylärt kol för att hitta ledtrådar.

Inom ett annat projekt undersöker forskarna kolnanorör, som består av hoprullad grafit i nanometerstorlek. Bland annat utreds hur nya material med unika mekaniska egenskaper kan skapas genom att skarva kolnanorör med varandra. Kolnanorören har starkare bindningar än diamant och har många möjliga tillämpningar, bl a som superstarka kablar, transistorer i datorer, eller elektronkanoner i bildskärmar. Tyvärr är det svårt att binda samman kolnanorör, men forskargruppen planerar nu att undersöka olika metoder för att få kolnanorören att reagera med andra kolbaserade material. Ett svepprobmikroskop skulle vara till väldigt stor hjälp i detta arbete.

Mikroskopet kommer även att kunna nyttjas av andra forskargrupper, både vid institutionen för fysik och inom de kemiska och biologiska institutionerna.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Bertil Sundqvist, professor vid institutionen för fysik
Telefon: 090-786 74 88
E-post: bertil.sundqvist@physics.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera