Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2003

Långt kvar till jämställdhet

Sverige är ett av världens mest jämställda länder. 1995 rankade FN Sverige, tätt följt av våra nordiska grannländer, till världens bästa land för kvinnor att leva i. Trots detta finns det områden där kvinnor och män är långt ifrån jämställda.

Ett sådant område är svensk högre utbildning och forskning: ju högre upp i den akademiska hierarkien, desto fler män och desto färre kvinnor.

Paula Mählcks avhandling handlar om hur nya forskare förstår brist på jämställdhet baserat på kön vid svenska universitet. Avhandlingen som är gjord vid sociologiska institutionen, Umeå universitetet ,behandlar hur forskares vardagliga arbetsliv är organiserat efter kön. Detta innefattar studier av hur forskare i sin akademiska vardag upplever, förstår och reproducerar diskriminerande strukturer. Resultaten visar att trots att det formellt inte längre är tillåtet att uttala kränkningar baserat på kön så tenderar både kvinnliga och manliga forskare i olika åldrar att reproducera diskriminering men på mer subtila sätt. Avhandlingen belyser också att jämställdhetsfrågan fortfarande är en känslig fråga inom universitetsvärlden. Resultaten pekar på att det finns en rädsla att själv bli uppfattad som ett problem, eller en ’’mindre lyckad forskare’’ om man påpekar brister i det akademiska systemet.

Avhandlingen baserar sig på bibliometriska studier av fyra universitetsinstitutioner vid två svenska universitet. Institutionerna finns inom medicin, naturvetenskap och samhällsvetenskap. De bibliometriska analyserna innefattar studier av forskarnas interna samförfattarskapsnätverk samt citeringsbeteende under en 10 års period. 20 forskare vid de fyra institutionerna har djupintervjuats. Forskarnas ålder och positioner i karriärsystemet har varierat men fokus har legat på att få en ökad förståelse av hur nya forskare upplever sitt vardagliga arbetsliv. I denna studien är en ny forskare en forskare som befinner sig i slutet av sina doktorsstudier eller nyligen har avlagt doktorsexamen.

Fredagen den 11 April 2003 försvarar Paula Mählck, sociologiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Mapping Gender in Academic workplaces: Ways of reproducing gender inequality within the discourse of equality. Svensk titel : Akademiskt arbetsliv och kön: hur brist på jämställdhet reproduceras inom jämställdhetsdiskursen. 
Disputation äger rum kl 10.15 i Humanist huset hörsal E. Fakultetsopponent är Dr. Lis Höjgaard Köpenhamns Universitet, Statsvetenskapliga Institutionen.

Kontaktinformation
Paula Mählck nås på:
Tel arb: 08 698 54 71
Tel hem: 08 668 19 11
Mobil: 073 65 56 870
E-post: paula.mahlck@sida.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera