Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 april 2003

Högskolan samarbetar med Volvo om minskad motorfriktion

Högskolan i Halmstad samarbetar med Volvo Personvagnar (Ford), Volvo Lastvagnar (Volvo Group) och det gemensamma bolaget Volvo teknisk utveckling i ett projekt för att använda den senaste tekniken inom ytmätning.

Avsikten är att modellera och styra produktionen av cylinderfoder i motorer så att friktions- och nötningsegenskaperna blir så gynnsamma som möjligt. Ett konkret mål är att få motorerna att minska sin olje- och bränsleförbrukning, och därmed minska utsläppen av partiklar.

Fordonstillverkarna möter allt högre krav på att minska bränsleförbrukning och utsläpp av såväl koldioxid som kväveoxider. 2005 träder nya bestämmelser i kraft i Kalifornien, och fler andra delar av världen väntas följa efter med de skärpa miljökraven.

Eftersom en stor del av motorernas energiförluster uppstår i nötningen mellan kolvring och cylindervägg är det angeläget minska friktionen i denna kontaktyta. Traditionellt används foder av gjutjärn i motorblock av aluminium, eller hela motorblock i gjutjärn. Minskad vikt bidrar till energiförbrukning, men ställer också krav på de tribologiska (nötnings-) egenskaperna.

Senare års utveckling av teknik för att mäta ytornas topografi på mikronivå har visat sig vara mycket användbar för att optimera produkters funktionella prestanda. Vid Högskolan i Halmstad finns en forskargrupp under ledning av Bengt-Göran Rosén, professor i maskinteknik och tidigare verksam vid Chalmers tekniska högskola och i yttopografiska projekt med stora verkstadsföretag. KK-stiftelsen har beslutat att stödja gruppens arbete i samarbete med Volvo-företagen med 2,4 Mkr under tre år. Företagen bidrar med ungefär lika mycket till.

I projektet deltar från Högskolans del, förutom Bengt-Göran Rosén, doktoranderna Cecilia Anderberg och José Condeco vid Högskolan i Halmstad. Forskargruppen har erfarenhet av samarbete med andra nationella och internationella forskargrupper, bl a i EU-finansierade projekt. I nätverket ingår bl a Professor Tom Thomas vid Avalon Technology i Storbritannien, som också är gästprofessor i Halmstad. Även han deltar i KKS-projektet, som fått namnet LINERSURF.


Resultaten från forskningen väntas få betydelse även för andra industrier än fordonsindustrin, exempelvis annan mekanisk industri, kullager, telekom och medicinsk industri. För Högskolans del innebär projektet också ett led i strävandena att bygga en etablerad forskningsmiljö med seniora forskare inom yttopografi, som kan fungera som en naturlig samarbetsparter med industrin även i framtiden. Samtidigt vidareutvecklar Högskolan sina ingenjörsutbildningar på magisternivå inom området.

Kontaktinformation
professor Bengt-Göran Rosén, tfn. 035 – 16 76 04
bg.rosen@set.hh.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera