Artikel från Formas

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2003

Ny bok om ekologiskt lantbruk:Är eko reko?

Regeringen har satt upp målet att en femtedel av åkerarealen ska vara ekologiskt odlad om två år. Men bidrar ekologiskt lantbruk till bättre hälsa och miljö? Alla forskare är inte överens. I Formas nya populärvetenskapliga bok Är eko reko? får 17 forskare med olika perspektiv ge sin syn på ekologisk odling.

Lennart Torstensson är en av författarna i boken.Han menar att dagens användning av bekämpningsmedel inom konventionellt lantbruk – med säker hantering och små kemikaliedoser – inte ger några allvarliga skador i miljön eller påverkar vår hälsa. Andra pekar på att den totala användningen av kemikalier har ökat de senaste åren och att vi hittar rester av bekämpningsmedel i grundvatten och i frukt och grönsaker. Därför ska man också pröva möjligheterna att inte använda kemiska bekämpningsmedel, menar författarna Maria Wivstad och Håkan Fogelfors. Pluralism är viktigt.

Förespråkarna för ekologiskt lantbruk poängterar också att kemikalieanvändningen är en faktor som påverkat flora och fauna negativt så att den biologiska mångfalden i odlingslandskapet minskat. Bland annat har fågelfödan i form av insekter, spindlar och ogräsfrön minskat, vilket har lett till att fågellivet reducerats kraftigt sedan 1970-talet. Men ekologisk odling är bara en del av lösningen, skriver Janne Bengtsson och Johan Ahnström. Det kan finnas komponenter som gynnar biologisk mångfald på både ekologiska och konventionella gårdar. En nyckelfaktor är bonden och hans inställning.

När det gäller djurens hälsa tyder forskningsresultaten på att ekologiskt lantbruk är på rätt väg, menar Bo Algers och Vonne Lund. Arvid Uggla beskriver i sitt kapitel risken att ekologiskt uppfödda djur kan drabbas av parasitsjukdomar. Många av sjukdomarna bör dock gå att bemästra med alternativa kontrollstrategier, anser han.

En het fråga handlar om konstgödsel. Lars Bergström anser att de ekologiska odlarna tar avstånd från ett ändamålsenligt och miljömässigt bra insatsmedel genom att förbjuda konstgödsel. Stallgödsel och andra organiska gödselmedel kan vara värre bovar när det gäller kväveutlakning, menar han. Ulrika Geber kontrar med att konstgödseln i sig inte ger upphov till ökad utlakning. Men genom att använda den kan man odla stora mängder av spannmål utan att ha några djur som sköter om gödslingen. Det har lett till att Mellansverige huvudsakligen odlar foderspannmål, medan massiv djurproduktion sker i södra Sverige. Kvävet från djurens avföring och från konstgödsel läcker ut och ger upphov till negativa konsekvenser som algblomning i bland annat Laholmsbukten.

Kontaktinformation
Pocketboken Är eko reko? ges ut av Formas förlag och kostar 59 kronor inkl moms. Den säljs i pocketbokhandlar och i Formas nätbokhandel www.formas.se

Pressbilder för fri användning finns på: http://www.formas.se/docs/pressmeddelanden/pressbilder/pressbilder.htm

Recensionsexemplar kan beställas från Maria Guminski tel 08 775 4008, maria.guminski@formas.se

Författare:
Birgitta Johansson, Formas, 08-775 40 03, 070-916 84 25, birgitta.johansson@formas.se
Karin Höök, KSLA, 08-54 54 77 27, 070-280 28 25, karin.hook@ksla.se
Rune Andersson, SLU, 018-673101, 070-314 70 70, Rune.Andersson@lmv.slu.se
Erland Mårald, Umeå universitet, 090-786 65 45, Erland.Marald@envhist.umu.se
Lars Bergström, SLU, 018-67 24 63, lars.bergstrom@mv.slu.se
Ulrika Geber, SLU, 018-67 14 19, Ulrika.Geber@cul.slu.se
Håkan Fogelfors, SLU, 018-67 14 00, 070-344 39 80, Hakan.Fogelfors@evp.slu.se
Maria Wivstad, SLU, 018-67 14 09, maria.wivstad@evp.slu.se
Lennart Torstensson, SLU, 018-67 32 94, Lennart.Torstensson@mikrob.slu.se
Bo Algers, SLU, tel 0511-672 00, Bo.Algers@hmh.slu.se
Vonne Lund, SLU, 0047-62 52 06 26, vonne.lund@hmh.slu.se
Arvid Uggla, SLU och SVA, 070-342 34 33, arvid.uggla@vmm.slu.se
Janne Bengtsson, SLU, jan.bengtsson@evp.slu.se
Johan Ahnström, SLU, 018-671648, Johan.ahnstrom@cul.slu.se
Pia Lindeskog, Stockholms läns landsting, 08-517 780 44, pia.lindeskog@smd.sll.se
Åke Bruce, Livsmedelsverket, 018-17 56 88, 0709-245 688, akbr@slv.se
Lars Vikinge, Linköpings universitet, 013-28 18 48, larvi@irk.liu.se
Olle Pettersson, SLU, 018-67 12 61, 070-523 43 46, olle.pettersson@kontakt.slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera