Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

2 april 2003

Kommunalt samspel och snålskjutsåkande

Niklas Hanes avhandling består av fyra uppsatser som berör olika aspekter av interaktion mellan kommuner och effekter på kommunernas finanser. I avhandlingen studeras också politisk interaktion mellan staten och kommunerna.

Niklas Hanes lägger fram sin  avhandling den 4 april, vid nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet.     

Den första delen i avhandlingen beaktar s.k. överspillningseffekter (spillovers) mellan kommuner. Överspillningseffekter innebär att kommunala tjänster även kan utnyttjas av invånare i närliggande kommuner. Detta kan medföra s.k. free riding (snålskjutsåkande) beteende vilket medför att en för samhället optimal nivå av den kommunala servicen inte uppnås. I en analys av den kommunala räddningstjänsten visar resultaten att kommuner försöker åka snålskjuts på närliggande kommuners resurser.

Två uppsatser i avhandlingen studerar effekter av kommunsammanslagningar. Sammanslagningseffekter på kommunala utgifter samt inkomst- och befolkningstillväxt studeras med hjälp av ett datamaterial som omfattar den stora kommunreformen i Sverige 1952. Resultaten visar att kommunsammanslagningar kan minska kommunala per capita utgifter så länge inte kommunerna överstiger en viss kritisk storlek. Resultatet indikerar att sammanslagningar av små kommuner kan realisera stordriftsfördelar. Karaktäristika som naturlig samhörighet mellan kommunerna kan även ha haft betydelse för kommunreformens effekter. Kommunreformen 1952 hade inte någon effekt på inkomsttillväxt i de sammanslagna kommunerna. Kommunreformen hejdade dock befolkningsminskningen i de minsta kommunerna.

I avhandlingens sista uppsats studeras s.k. taktisk omfördelning av staten. Det statliga bidragssystemet till kommuner syftar till en effektiv resursallokering, resursfördelning,  samt att omfördela inkomster mellan regioner. Taktisk omfördelning innebär att den sittande regeringen använder resurser till att “köpa röster” bland väljare i kommunerna. Två hypoteser testas; den första utgår från att regeringen försöker köpa de s.k. marginalväljarna. Den andra hypotesen utgår från att regeringen främst stödjer de egna väljarna. Hypoteserna testas genom att studera ett extra skatteutjämningsbidrag som fördelas bland ansökande kommuner. Analysen baseras på tre valår; 1982, 1985 och 1988. Resultaten ger visst stöd för hypoteserna om röstköp. Resultaten är dock inte entydiga.

Fredagen den 4 april försvarar Niklas Hanes, nationalekonomiska institutionen, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Empirical Studies in Local Public Finance: Spillovers, Amalgamations and Tactical Redistributions. Svensk titel: Empiriska studier i kommunal ekonomi: överspillningseffekter, sammanslagningar och taktiska omfördelningar. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Samhällsvetarhuset, sal s205h. Fakultetsopponent är Professor Lars-Erik Borge, Department of Economics, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim, Norge.

Kontaktinformation
Niklas Hanes nås på:
Tel 090-7869586
E-post: niklas.hanes@econ.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera