Artikel från Högskolan i Halmstad

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 april 2003

Professur i entreprenörskapvid Högskolan i Halmstad

Sparbankstiftelsen Kronan finansierar med 5 Mkr en ny professur i entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad.

Sparbankstiftelsen Kronan finansierar med 5 Mkr en ny professur i entreprenörskap vid Högskolan i Halmstad. Stiftelsen har tidigare i många sammanhang uppmuntrat Högskolans entreprenörsanda genom stipendier till studenter. Nu förstärks Högskolans och regionens entreprenörsinriktning genom en professur.

– Vi har en stor företagsekonomisk forskning inom entreprenörskapsområdet som kommer att gynnas av den här professuren, men också teknikområdet gynnas, säger Sven-Åke Hörte, professor i arbetsvetenskap och verksamhetsledare för ekonomi vid Högskolan i Halmstad, där professuren placeras.

– Den här möjligheten som stiftelsen ger oss kommer mycket lägligt. Vi har nyligen ansökt om att få inrätta vetenskapsområde teknik, och på sikt även inom samhällsvetenskap och humaniora. Den nya professuren kan fungera som en brygga mellan dessa områden.

Högskolan i Halmstad har länge haft en profilering på entreprenörskap, kreativitet och omvärldskontakter. Vissa utbildningar, exempelvis utvecklingsingenjörslinjen, har entreprenörskap som huvudinriktning. Men entreprenörskap erbjuds också som en del i många andra utbildningar inom såväl tekniska som samhällsvetenskapliga områden.

Forskning om entreprenörskap har en lång och framgångsrik tradition i Halmstad. Tillsammans med Lunds och Växjö universitet är Högskolan i Halmstad grundare av Scandinavian Institute of Research in Entrepreneurship. Högskolan är också med i en nationell forskarskola i entreprenörskap och innovation.

För närvarande bedrivs entreprenörskapsforskningen i Halmstad främst inom två områden: Finansiering i små och medelstora företag, samt tillväxt och internationalisering i små och medelstora företag. Den senare forskningsinriktningen är en del av det internationellt växande forskningsområdet Internationellt entreprenörskap. Syftet med professuren är att stödja dessa forskningsområden, som också är basen för magisterprogrammen i företagsekonomi vid Högskolan i Halmstad.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar:

Högskolan i Halmstad:
Professor Sven-Åke Hörte
Telefon: 16 74 67
Sektionschef Per-Ola Ulvenblad
Telefon: 035-16 75 46
Rektor Romulo Enmark
Telefon: 035-16 71 50

Sparbanksstiftelsen Kronan:
Thorsten Söderberg, vice ordförande
Telefon: 035-10 18 16

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera