Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2003

Mikael Oliveberg får Göran Gustafssonpriset

Mikael Oliveberg, professor vid Umeå universitet, får i dag ta emot Sveriges största nationella forskarpris – Göran Gustafssonpriset. Han får priset i kemi för sina studier av veckningen hos proteiner.

Göran Gustafssonpriset delas ut varje år sedan 1991 i ämnena molekylärbiologi, fysik, kemi, matematik och medicin. Priset är från och med i år större än tidigare, varje pristagare får 4,5 miljoner kronor i forskningsmedel samt 100 000 kronor i personligt pris. Bakom priset står Göran Gustafssons stiftelse för naturvetenskaplig och medicinsk forskning. Pristagarna nomineras av landets universitet och högskolor och utses av Kungl. Vetenskapsakademien.

Mikael Oliveberg, 40 år, professor i biokemi vid Umeå universitet, tog sin doktorsexamen 1992. Under en postdoktorsvistelse i Cambridge mellan åren 1992 till 1996 började han intressera sig för proteinveckning. Därefter fortsatte han sin forskning inom området, först som forskarassistent vid Lunds universitet och sedan 1999 som professor i biokemi vid Umeå universitet.

Oliveberg får priset i kemi för sina studier av veckningen hos proteiner. Denna veckning sker blixtsnabbt när proteinet bildats, men minsta obalans i de krafter som styr kan leda till felveckning. De felveckade proteinerna kan få drastiska konsekvenser för cellens funktion och leda till sjukdomar som Alzheimers och galna ko-sjukan. Oliveberg har klarlagt flera faktorer som styr proteinveckningen och var i processen som fel kan uppstå. Bland annat har han påvisat att aminosyrorna inte bara håller ihop proteinerna utan också styr veckningen indirekt genom att agera “grindvakter”. Aminosyrorna sitter helt enkelt i vägen så att felaktiga knutar inte kan bildas. Vidare har han lyckats klargöra strukturen hos den sjukliga varianten av proteinet som leder till Alzheimers genom att transplantera in det i ett annat, mer välordnat, protein.

Mikael Oliveberg fick nyligen Svenska Kemistsamfundets Arrhenius-plakett, och förra året tog han emot Kungliga Skytteanska samfundets pris.

Övriga pristagare till Göran Gustafssonprisen år 2003 är: Sergei Merkulov, 44 år, professor i matematik, Stockholms universitet (matematik); Fredrik Laurell, 45 år, professor i fysik vid Kungl. Tekniska högskolan (fysik); Thomas Nyström, 42 år, professor i mikrobiologi, Göteborgs universitet (molekylärbiologi); Patrik Rorsman, 43 år, professor i membranfysiologi, Lunds universitet (medicin).

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Mikael Oliveberg, professor i biokemi
Telefon: 090-786 79 67
E-post: mikael.oliveberg@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera