Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

31 mars 2003

Kraftsamling kring Skånes industriella utveckling

För första gången i Skåne formaliseras ett samarbete mellan Region Skåne, Lunds universitet, Teknikbrostiftelsen och Forskningsbyn Ideon. Nu bildas en gemensam plattform, Innovationsforum, med syfte att samverka i en alltmer framgångsrik tillväxtregion.


Region Skåne befinner sig i ett intensivt arbete kring framtagandet av en ny näringslivspolitik och tillväxtprogram för Skåne. Inom ramen för regionförsöket och tillväxtavtalet med staten, har Region Skåne tillsammans med regionens universitet, högskolor, teknikparker, Teknikbrostiftelsen och näringsliv, ett långt framskridet utvecklingsarbete kring bättre fungerande innovationsmiljöer och därmed än mer framgångsrika forskningsföretag.

– Genom att bilda en samverkansplattform, Innovationsforum, tillsammans med Lunds universitet, Teknikbrostiftelsen och Ideon tar vi nu ett första steg i Lund, säger Hans Henecke, näringslivschef på Region Skåne. Nästa steg blir ett motsvarande samarbete mellan Region Skåne, högskolorna i Malmö och Kristianstad och SLU/Alnarp, Teknikbrostiftelsen, teknikparker och näringsliv.

Förutsättningarna för att man i regionen skall kunna uppnå goda resultat genom att kombinera starka forskningsresurser med effektiva innovationssystem är goda.

– En samordning av aktörerna som arbetar med näringslivsfrågor runt Lunds universitet, kommer att skapa ett innovationssystem på internationellt högsta nivå, säger Per-Olof Hegg, Näringslivschef på Lunds universitet.

I Skåne finns mycket forskning av internationellt hög klass. Life Science, nano-teknologi, informationsteknologi, livsmedel, energi- och miljöteknik är tydliga styrkeområden. Skåne har också ett antal innovationssystem riktade mot tydliga tillväxtområden; en mogen industrikultur inom främst verkstad och livsmedel. Där finns ett stort behov av tekniköverföring, management, finansiering och kompetensutveckling för att klara omställning och förnyelse.

– Det är utmärkt att vi nu får ett samordnat regionalt perspektiv på näringslivsfrågorna. På detta sätt kan vi visa upp en starkare front på alla plan gentemot den nationella näringslivspolitik som bedrivs i Stockholm, säger Sven-Thore Holm, VD, Teknikbrostiftelsen.


Genom att skapa den gemensamma plattformen Innovationsforum, har de involverade parterna som mål att bidra till att samordningen kring hanteringen av forskningsidéer vid Lunds universitet, kraftigt ökar tillkomsten av nya produkter och företag från universitetet. Den gemensamma satsningen omsluter cirka 30 miljoner kronor per år.

– Forskningsbyn Ideon har stått förebild för de flesta av de 31 forskning och teknikparker som idag verkar i direkt anslutning till universitet och högskolor över hela landet. Det är mycket tillfredställande att vi nu, tillsammans med de övriga parterna i Innovationsforum, kan vara med om att skapa en ny positiv förebild för andra aktörer. Att det sker just nu, i samband med Ideons 20-års jubileum, känns alldeles utmärkt, avslutar Gertrud Bohlin, VD Ideon Center AB.

För mer information kontakta: Hans Henecke, näringslivschef, Region Skåne, 040-35 92 14 eller 0705-16 34 81, Sven-Thore Holm, VD, Teknikbrostiftelsen 0708-99 98 97, Per-Olof Hegg, Näringslivschef, Lunds universitet, 046-222 12 70, eller Gertrud Elisabet Bohlin, VD Ideon Center AB 046-286 86 01 eller 0709-16 85 00.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera