Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 mars 2003

Omorganisation och konflikter främsta orsakerna till utbrändhet

Vad är det som gör att människor far så psykiskt illa på jobbet att de till slut kollapsar? Forskare vid Karlstads universitet har tittat närmare på orsakerna till att alltfler får diagnosen utbränd.

Antalet långtidssjukskrivna i Sverige har mer än fördubblats sedan 1997. De diagnoser som har ökat kraftigast är värk och psykiska problem, där utbrändhet är en undergrupp. I boken “Utbränd och emotionellt utmärglad” beskriver forskarna Ulla-Britt Eriksson, Bengt Starrin och Staffan Janson vad som händer när tillvaron på arbetsplatsen blir så påfrestande att personalen bränns ut och måste långtidssjukskrivas. Undersökningen baseras på drygt 30 djupintervjuer med personer som har fått diagnosen utbränd. Med utgångspunkt i de sjukskrivnas berättelser beskriver författarna den process som gradvis tömmer den enskilde på den livgivande kraft som ger glädje, engagemang och livslust.

Studien visar att det i första hand är ständiga förändringar och utdragna konflikter i arbetslivet som leder till att människor drabbas av utbrändhet. Det som kännetecknar de intervjuade är att deras arbetsplatser i samtliga fall har varit föremål för organisationsförändringar och nedskärningar. Arbetsgrupper har splittrats, vilket i sin tur har bidragit till att göra de sociala relationerna på arbetsplatsen otrygga och konfliktfyllda. Detta samtidigt som arbetet ska utföras av allt färre på kortare tid.

– Allt detta medför att man förlorar tilltron till sig själv och till sin omgivning. Man känner sig misslyckad och otillräcklig. Utbrändhet kan därför i viss mån beskrivas som en relationsåkomma, säger Bengt Starrin, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet.

– Det är inte heller, som många tror, svaga människor med depressiv personlighet som drabbas. Utbrändhet beror snarare på förhållandena på arbetsplatsen, tillägger Ulla-Britt Eriksson, doktorand i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet.

Författarna menar att alltför många arbetsplatser ännu inte har insett att “luften i systemet” utgör en viktig livskraft i organisationen. Skär man bort “luften” tar man också bort de nödvändiga ventiler som gör att de sociala relationerna får möjlighet att utvecklas.

Boken vänder sig till en bred läsekrets som utgörs av såväl chefer, sjukvårdspersonal och studerande som en intresserad allmänhet och de utbrända själva. Bakom studien står Försäkringskassan i Värmland, Landstinget i Värmland, Statens Folkhälsoinstitut och Länsarbetsnämnden i Värmlands län i samarbete med Karlstads universitet.

Boken är utgiven av Studentlitteratur och kan beställas i bokhandeln eller direkt från förlaget.
Ordertelefon 046-31 21 00, orderfax 046-32 04 41,
e-post order.universitet@studentlitteratur.se.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:

Ulla-Britt Eriksson, doktorand i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, tfn 054-700 16 46 alt. 070-319 19 02, e-post Ulla-Britt.Eriksson@kau.se.

Bengt Starrin, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet, tfn 054-700 25 07 alt. 070-525 66 15, e-post Bengt.Starrin@kau.se.

Staffan Janson, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och hälsovårdsöverläkare vid landstinget i Värmland, tfn 054-700 25 17 alt. 070-827 55 75, e-post Staffan.Janson@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera