Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2003

Trombocyters roll i koagulerings-processen

Trombocyterna, eller blodplättarna som de också kallas, är små cellfragment som cirkulerar i våra blodkärl. Deras uppgift är att finna platser där blodkärlets vägg skadats. Där kan de breda ut sig och binda till sig fler trombocyter, så att blödningen upphör.

Men trombocyterna kan också utgöra problem.

Personer med för lågt antal trombocyter, eller med medfödda defekter i sin trombocytfunktion, har en ökad blödningsrisk. Det finns också personer med det motsatta problemet; de har alltför lättaktiverade trombocyter, vilket ökar risken för att de täpper till blodkärl i hjärta eller hjärna och framkallar stroke eller hjärtinfarkt.

Idag finns ett antal trombocythämmande läkemedel som ges till patienter för att förhindra att blodproppar uppstår, men det finns inget enkelt och snabbt sätt att mäta hur bra man lyckats hämma trombocyterna. Det här är ett problem därför att variationen i känslighet för de här läkemedlen är ganska hög. En överdosering kan därför istället öka risken för att en blödning uppstår.

För att komma närmare en lösning med hur man ska kunna mäta effekten av läkemedlen har Sofia Ramström i sin avhandling studerat hur trombocyterna i färska blodprover bidrar till koaguleringsprocessen. För att kunna göra det har hon använt sig av en speciell teknik, så kallad fri oscillationsreometri (FOR).

Hennes resultat visar bland annat att man kan undvika koagulation genom att snabbt avlägsna trombocyterna, men också att koagulationstiden kan halveras om trombocyterna aktiveras. Det här skulle kunna utnyttjas i ett diagnostiskt test, där man mäter hur bra patientens trombocyter reagerar när de i FOR-instrumentet utsätts för en aktivering liknande den som de skulle ha genomgått vid en kärlskada i kroppen, till exempel vid en bristning av en åderförkalkad kärlvägg.

– I förlängningen kan resultaten förhoppningsvis leda till en förbättrad precision när man använder trombocythämmande läkemedel. Resultaten kan också innebära att det blir lättare att diagnosticera personer som har medfödda problem med trombocytfunktionsrubbningar, rubbningar som i sin tur kan leda till blödningsproblem, säger Sofia Ramström.

Sofia Ramström är knuten till Forskarskolan Forum Scientium och till Institutionen för biomedicin och kirurgi (IBK) vid Linöpings universitet. Hon disputerar fredagen den 14 mars. Avhandlingen heter “The role of platelets in whole blood coagulation”. Opponent är professor Nils Olav Solum vid Rikshospitalet i Oslo.

Kontaktinformation
Sofia Ramström nås på tel 013-22 24 25, e-post sofra@ifm.liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera