Tema

Viktigt att utreda varför barn ser dåligt

En stor grupp barn ser dåligt utan att man vet varför. Genom att ge alla barn möjlighet till synundersökningar vid låg ålder minskar man risken för att synnedsättningen blir bestående. Många kan på så vis få en diagnos och rätt behandling, men ytterligare forskning i ämnet är nödvändig enligt en studie från Sahlgrenska akademin.

Omkring tre procent av alla barn drabbas av amblyopi ­ en störning i synutvecklingen som leder till nedsatt synskärpa på ena ögat eller båda ögonen och som inte kan korrigeras med glasögon. Amblyopi är vanligtvis kopplat till skelning eller olikstora brytningsfel och kan bara uppstå under barnaåren. Behandlingen innebär, förutom korrekta glasögon, oftast att det bättre ögat täcks för med en lapp för att tvinga det sämre ögat att träna upp synen. För att vara framgångsrik bör behandlingen starta före 7-8 års ålder.

Ett tusen 12-13-åriga barn undersöktes i Sverige och ett tusen barn i Mexiko i ett internationellt samarbetsprojekt mellan institutionen för klinisk neurovetenskap och motsvarande institution i Monterrey, Mexiko. Undersökningarna har visat att befolkningsundersökning av barn i 4-5 årsåldern, och efterföljande behandling, kan minska förekomsten av amblyopi till mellan hälften och en tredjedel. Drygt 98 procent av alla svenska barn genomgår synskärpeundersökning vid 4-5 års ålder på
barnavårdcentralerna. I Mexiko finns inget liknande system.

I en uppföljningsstudie 10 år efter avslutad behandling undersökte samma forskargrupp individer som i barndomen blivit behandlade för amblyopi. Resultaten visar att goda behandlingsresultat är bestående, det vill säga den uppnådda synskärpan står sig upp i vuxen ålder på det amblyopa ögat. Det är uppmuntrande resultat både för barn och vuxna med amblyopi och personal som arbetar inom barnögonvården.

Studierna har också visat att det finns en stor grupp barn (omkring 1,5 procent) som har en synnedsättning av oklar orsak. Undersökningarna pekar på att barn med synnedsättning av oklar orsak, liksom barn där sedvanlig behandling inte fungerar, bör undersökas mer utförligt.

Leg läkare Josefin Ohlsson,
tel 031-343 32 55, fax 031-41 29 04,
e-post: josefin@oft.gu.se

Handledare: Doc Anders Sjöström, tel 031-343 40 00 (vx)

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Göteborgs universitet, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Sektionen för oftalmologi. Avhandlingens titel: ”Amblyopia and subnormal visual acuity. Studies of prevalence, assessment and outcome.” Avhandlingen försvarad.

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Viktigt att utreda varför barn ser dåligt

 lästid ~ 2 min