Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

24 mars 2003

Fler musslor genom avgiftning

Förekomsten av alggiftet okadasyra i blåmusslor är ett stort problem för odlare av blåmusslor i Sverige. Musslor som innehåller okadasyra kan orsaka en magsjukeliknande förgiftning hos människor som kallas DSP. Att avgifta musslor från okadasyra kan vara ett sätt för musselnäringen att öka tillgången.

Susanne Svensson presenterar i sin avhandling resultat från laboratorieförsök och fältförsök som visar att musslor avgiftas snabbare på sommaren än under hösten. Däremot är det inte möjligt under en rimlig tidsperiod experimentellt påskynda avgiftningshastigheten genom att förändra till exempel vattentemperatur eller födotillgång för musslan.

Okadasyra är ett naturligt gift och produceras av planktonalger ur släktet Dinophysis vilka utgör en del av födoresursen för musslor. En förutsättning för att avgiftning ska ske är att havsvattnet är fritt från dessa giftproducerande alger. Fältstudierna har också visat att ostron och hjärtmusslor innehåller betydligt lägre halter av okadasyra jämfört med blåmusslor, vilket har stor betydelse för skörd och försäljning av dessa arter.

Okadasyra har visat sig vara ett mycket giftigt ämne för de flesta organismer på grund av att ämnet stör vitala cellulära processer. Däremot vet man mycket litet om hur blåmusslor reagerar på okadasyra. Men Susanne Svensson presenterar resultat som tyder på att okadasyra inte orsakar mätbara skadliga effekter i musslorna. Musslans blodceller överlever till exempel upp till tusen gånger högre koncentrationer av okadasyra jämfört med andra celltyper. Troligen har musslorna skyddsmekanismer mot alggiftet och kan därför överleva under tider på året då de innehåller höga halter.

Susanne Svensson, Zoologiska institutionen, disputerar för att avlägga filosofie doktorsexamen i zoofysiologi vid Göteborgs universitet med avhandlingen “Effects, dynamics and management of okadaic acid (diarrhoeic shellfish toxin) in blue mussels, Mytilus edulis” fredagen den 28 mars 2003, kl 10.00. Disputationen äger rum på Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad.

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/susanne_svensson.shtml

Susanne Svensson
Göteborgs universitet
Zoologiska institutionen
Telefon: 0526-686 78 (jobb), mobil 070-408 54 58
E-post: Susanne.Svensson@rossini.zool.gu.se

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera