Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 mars 2003

Äkta empati är samarbete mellan två individer

Empati är inte bara känsla och förståelse utan också handling. När en vilja till handling saknas är inte känslan och förståelsen genuin. Tidigare har empati setts som något inom en person.

Till skillnad mot denna syn presenterar Jakob Håkansson i sin avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet kvalitativa och kvantitativa resultat som visar att empati istället ska ses som ett samarbete mellan två individer som kommunicerar med varandra genom sina verbala och icke-verbala handlingar. Genom kommunikationen formar de ett delat perspektiv på situationen. Den som är föremål för empatin visar genom sina handlingar vad han eller hon känner medan den empatiserande i sin tur genom sina handlingar visar att han eller hon förstår och bryr sig om. Handlingarna mellan de två är därför viktiga för att båda ska uppleva det som genuin empati.

Nyckeln till denna genuina empati är tidigare erfarenheter. Förståelsen och omtanken kommer av att den empatiserande känner igen sig i vad den andra är med om. Undersökningsdeltagares egna berättelser ger exempel på att det ibland handlar om en nästan precis likadan tidigare erfarenhet och ibland om en likhet på en mer generell nivå. Det är just för att förståelsen är erfarenhetsbaserad snarare än intellektuell som den medför omtanke.

Att se den andra som subjekt snarare än objekt är en förutsättning för empati. Det går inte att objektifiera en annan person och samtidigt känna empati. De empiriska resultaten visar också att det är vanligast att empati väcks när en människa i svårigheter ses som ett subjekt.

Doktorsavhandlingens titel: Exploring the phenomenon of empathy

Disputationen äger rum
fredag den 28 mars kl. 10.00 i David Magnussonsalen, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 8.
Opponent är professor Mark H. Davis, Eckerd College, Florida.

Jakob Håkansson kan nås på 08-16 42 23 eller jh@psychology.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera