Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 mars 2003

Var fjärde elev utsätts för kränkningar i skolan

Var fjärde elev har upprepade gånger utsatts för kränkande behandling i skolan. Mest utsatta är flickor i årskurs åtta. Detta framkommer i en studie från Karlstads och Göteborgs universitet.

Studien “Kränkningar i skolan” syftar till att kartlägga förekomsten av kränkande behandling i den svenska grund- och gymnasieskolan. Särskilt uppmärksammas etniskt och sexuellt relaterade kränkningar samt hur dessa kan kopplas till faktorer som kön, socioekonomisk status och svensk/utländsk bakgrund. Undersökningen har utförts vid Centrum för värdegrundsstudier vid Göteborgs universitet tillsammans med forskare från Karlstads universitet, på uppdrag av Skolverket.

Studien baserar sig främst på en enkätundersökning bland 3 400 elever i årskurs fem, åtta och andra året i gymnasiet. Var fjärde elev anger att de har utsatts för någon form av kränkande handling eller språkbruk vid mer än ett enstaka tillfälle. Flickor, elever i årskurs åtta och elever med utländsk bakgrund är överrepresenterade.

Forskarna bakom studien menar att de signaler som skolan sänder ut genom till exempel sitt undervisningsinnehåll också kan betraktas som en indirekt form av kränkning.

– Kränkning bryter mot principen om alla människors lika värde. Denna princip måste genomsyra hela skoldagen. Kvinnor, homosexuella och människor med annan etnisk bakgrund måste i mycket större utsträckning synas i undervisningsinnehållet än vad är fallet idag, säger Christina Osbeck, forskarstuderande vid Karlstads universitet och en av de ansvariga bakom undersökningen.

Detsamma gäller för skolmiljön, som genom till exempel rasistisk klotter sänder ut signaler som strider mot alla människors lika värde. Christina Osbeck menar att skolan här talar “med kluven tunga”.

Parallellt med enkätstudien genomfördes en mindre intervjustudie i syfte att belysa de informella miljöerna i skolan. Professor Solveig Hägglund vid Karlstads universitet är en av de personer som står bakom denna undersökning.

– Resultatet visar att inte ens de organiserade undervisningssituationerna utgör fredade zoner för kränkande handlingar. Kränkningar förekommer överallt, såväl i korridoren som i klassrummet. Det går därför inte att dela upp skolan i formella och informella miljöer. För eleverna utgör skolmiljön en helhet.

Tisdagen den 1 april 2003 kl 10.00-12.00 presenteras de båda studierna vid Göteborgs universitet, i Arkeologen sal T290.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Christina Osbeck, tfn 054-700 17 93 alt. 0739-80 58 74, e-post Christina.Osbeck@kau.se
Solveig Hägglund, tfn 054-700 13 29 alt. 070-257 83 56, e-post Solveig.Hagglund@kau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera