Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 mars 2003

Karolinska Institutet anmäler forskare för djurförsök

Karolinska Institutet, KI, har anmält en av sina forskare då denne använt försöksdjur utan tillstånd från djurförsöksetisk kommitté.

Forskaren har samtidigt avstängts tills vidare från alla former av djurförsök.

– Det finns ett tydligt regelverk kring försök med djur, men i det här fallet har detta inte följts. Därför har vi nu skärpt våra kontrollrutiner, säger Jan Carlstedt-Duke, dekanus för forskning och ansvarig i försöksdjursfrågor.
– I fortsättningen kommer vi att begränsa antalet personer som får initiera djurförsök. Varje försök måste aktivt godkännas av en namngiven ansvarig person.

I de aktuella försöken, som gjorts på råtta, studeras läkningsprocessen vid benbrott och hur denna kan förbättras. Försöken görs under narkos och modellen är etablerad sedan länge. Studierna har sedan utvidgats till att också gälla ingrepp på nervsystemet i samband med läkningen. Det är denna del av arbetet som saknat etiskt tillstånd.

– Vi har kommit fram till att försöken inte genomförts på ett acceptabelt sätt ur vetenskaplig synpunkt, säger Jan Carlstedt-Duke.

Miljökontoret i Solna som är tillståndsmyndighet har nu lämnat ärendet vidare till åklagare.

För mer information kontakta; Jan Carlstedt-Duke, tel: 08-728 6470

Med vänlig hälsning
Mathias Fock
Informationschef
Karolinska Institutet
Tel: 08-728 6599

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera