Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 mars 2003

En yogi kommer till stan

Det moderna samhällets framväxt har resulterat i en ökad andlig pluralism i Sverige. Ingen trosuppfattning kan längre sägas ha en monopolställning. Ändå har världen inte blivit fullt ut sekulariserad. De religiösa behoven har istället flyttats till den privata sfären. En av de faktorer som bidragit till denna process är intresset för utomeuropeiska religioner.

Olavi Hemmilä har i sin doktorsavhandling som han lade fram i höstas vid Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet studerat intresset för indiska religioner inom svensk skönlitteratur. Delar av receptionen har kartlagts av tidigare forskning, men en samlad framställning saknas.

Inledningsvis skildras intresset för Indien från medeltiden och framåt. Från 1600-talet finns vittnesmål från enstaka svenska resenärer. Under 1700-talet kom handeln med Indien igång, och samtidigt introducerades det vetenskapliga studiet av den indiska kulturen. I slutet av 1800-talet etablerades sedan den teosofiska rörelsen i västvärlden. Den kan sägas förebåda senare tiders New Age genom sitt sätt att blanda influenser från olika håll, inte minst från indiska religioner. Teosofin fick ett brett genomslag även i Sverige och intresserade författare som Strindberg, Fröding och Lagerlöf.

Den senare delen av avhandlingen ägnas Dan Anderssons författarskap. Han är ett exempel på en författare som stod på tröskeln till det moderna samhället och som rörde sig till synes fritt mellan olika ideologiska positioner. Olavi Hemmilä analyserar i tur och ordning Dan Anderssons intresse för viktiga impulsgivare som Arthur Schopenhauer, Rudyard Kipling, Bhagavadgita, teosofin, Rabindranath Tagore (nobelpristagare i litteratur 1913) samt den indiske filosofen Sri Ananda Acharya, den förste indiske vishetslärare som var verksam i Norden. Diskussionen kring dessa influenser i författarskapet vidgas till att gälla periodens intresse för Indien och indisk religiositet i stort.

I ett avslutande avsnitt ger Olavi Hemmilä konturerna av det fortsatta intresset för Indien i svensk skönlitteratur på väg in i 2000-talet. Medvetandet om politiska realiteter i omvärlden har ökat, samtidigt som intresset för indiska religioner är oförminskat stort.

Doktorsavhandlingens titel: En yogi kommer till stan. Indisk religiositet i svensk skönlitteratur med särskild tonvikt på Dan Anderssons författarskap.

Olavi Hemmilä kan nås på telefon 023-778 337 (Institutionen för humaniora och språk, Högskolan Dalarna, 791 88 FALUN), e-post ohe@du.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera