Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

13 mars 2003

Luleå först med pilottester av nya mobila tjänster

Centrum för distansöverbryggande teknik vid Luleå tekniska universitet är först i landet med att hoppa på regeringens miljardsatsning som ska återupprätta Sveriges rykte som ledande IT-nation. Det handlar om att bygga upp testverksamhet för nya mobila tjänster. I Luleå är redan 3100 testpiloter i full gång med att testa tjänster i sina mobiltelefoner.

Regeringen satsar idag 3,5 miljarder på Vinnovas stödprogram Vinnitel som ska stödja uppbyggnaden av ett antal testplatser för mobila tjänster runt om i landet.

Men verksamheten på de nya testplatserna går trögt. En kartläggning gjord av tidningen Ny Teknik visar att av åtta testplatser är det bara Testplats Botnia vid Luleå tekniska universitet som kommit igång med testerna.

Testplats Botnia har varit igång sedan november 2002. Ett unikt nätverk med 3 100 testpiloter har byggts upp.

Inom Testplats Botnia utvecklas och testas nya mobila tjänster bl a inom trafik- och tandvårdsområdet,
t ex sms med påminnelser om bokade tandläkartider, en tjänst som tandläkarmottagningarna sparar massor av pengar på. I startgroparna ligger också ett omfattande samarbete med israeliska företag. De israeliska företagen vill använda Testplats Botnia bl a för att testa röstfunktioner som karaokee i olika mobila spel.

Forsknings- och utvecklingscentrat Mäkitalo Research Centre vid Luleå tekniska universitet började redan 1999 att ta testpiloter till hjälp för att kunna bedöma en ny tjänsts framtid på marknaden.

I e-Streetprojektet, Sveriges första elektroniska shoppinggata, anlitades luleåborna bl a för att testa
olika tjänster kopplade till Luleås nöjes- och affärsliv.

Forskning, utveckling och tester av mobila tjänster bedrivs även i projektet Needfinding som sker i samarbete med Vodafone. I projektet anlitas studenter vid Luleå tekniska universitet för att kartlägga vilka tjänster ungdomar vill ha i sin mobil, utveckla tjänsterna samt testa dessa på ungdomarna.

Testplats Botnia är ett samarbetsprojekt mellan Luleå tekniska universitet, Umeå universitet, Frontec, Telia,
Teracom, Ericsson, Vägverket m fl.

Kontaktinformation
Upplysningar:
Testplats Botnia, e-Street-projektet:
Mats Eriksson, Centrum för distansöverbryggande teknik, Luleå tekniska universitet, 070 – 655 36 22,
0920 – 49 18 21.
Needfindingprojektet: Åsa Svedjeholm, informatör, Luleå tekniska universitet, 070 -339 16 28,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera