Tema

Nya lovande behandlingsmetoder för dödlig buktumör

GIST är en mjukdelstumör som förekommer i buken, men som skiljer sig från mag-tarmcancer. Tidigare har kirurgi varit den enda behandlingsmöjligheten, eftersom tumörtypen varken svarar på cellgifter eller strålning. Forskare vid Sahlgrenska akademin har nu visat att prognoserna för GIST-patienterna förbättras betydligt om kirurgi kombineras med en ny medicinsk behandling.

Ett drygt hundratal personer i Sverige drabbas årligen av sjukdomen. Långtidsöverlevnaden har varit mycket låg, och behandlingsmetoderna har sett ungefär likadana ut sedan 1950-talet. GIST är en tumör som kan växa sig stor och uppta en stor del av buken. Det finns exempel på
GIST-tumörer som väger över fem kilo.

Professor Håkan Ahlman och docent Bengt Nilsson från institutionen för de kirurgiska disciplinerna, har i 17 långtidsuppföljda fall kombinerat medicinering med kirurgi. Behandlingsmetoden är i detta skede mycket lovande.


Medicinering sker av tre olika anledningar:
I palliativt syfte, då tumören sitter så illa till att den inte går att operera och man endast kan medicinera för att den inte ska fortsätta växa. I adjuvant syfte, då man opererat bort tumören och ger medicin för att inte nya tumörer och metastaser ska börja växa. I neo-adjuvant syfte, då tumören är mycket stor och man ger medicin för
få den att krympa och göra det möjligt att operera bort den.

Det är framför allt i det sistnämnda fallet som Håkan Ahlman och Bengt Nilsson har varit unika i världen och nu har längst uppföljning på sina patienter.

Artiklar om den nya behandlingsmetoden för GIST publiceras inom kort i British Journal of Cancer och i Läkartidningen.

För mer information kontakta:

Professor Håkan Ahlman, e-post: Hakan.Ahlman@surgery.gu.se
tel 031-342 17 78

Docent Bengt Nilsson, e-post: bengt.e.nilsson@vgregion.se
sökare: 031-342 1000 ange: 87537

Kontaktinformation
Carina Elmäng, informatör
Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet
Box 400, 405 30 Göteborg
tel 031-773 35 77
mobil 0708-77 33 57

Nya lovande behandlingsmetoder för dödlig buktumör

 lästid ~ 1 min