Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 mars 2003

I aktionsforskning skapar forskare och praktiker kunskap tillsammans

Doktorsavhandling i sociologi av Agneta Hansson

Aktionsforskning, där forskare och praktiker tillsammans deltar i utvecklingsprocesser, kan leda till ett mer jämställt arbetsliv, och till ökad kunskap om mekanismerna bakom segregering och dominans.

Det framgår av en doktorsavhandling som den 21 mars läggs fram vid sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Agneta Hansson har studerat hur det går till när forskning på samma gång både bidrar till vetenskaplig kunskapsutveckling och till praktisk nytta för arbetslivets utveckling. Genom sin studie visar Agneta Hansson hur aktionsforskning bidrar med ny kunskap på tre nivåer:
– den leder till teoretiska, vetenskapliga resultat som bidrar till att utveckla de akademiska ämnesområdena,
– den leder till praktisk utvecklingskompetens och till kunskap om hur man kan lösa den egna organisationens problem, och
– den leder till praktiska resultat i form av konkret handling i den aktuella organisationen.

Agneta Hansson har studerat ett antal doktorsavhandlingar inom psykologi, företagsekonomi, pedagogik och statsvetenskap som bygger på aktionsforskningsprojekt som genomfördes inom ramen för LOM- programmet (Ledning-Organisation-Medbestämmande). LOM var ett nationellt, statligt forsknings- och utvecklingsprogram inom arbetslivsområdet som drevs för tio år sedan och som omfattade 150 företag och förvaltningar över hela landet och där ett 50-tal forskare från olika ämnesområden var engagerade tillsammans med flera tusen arbetstagare. Författarna till de studerade avhandlingarna har både agerat som “konsulter” i organisationernas praktiska förändringsarbete och, i sin forskarroll, studerat och reflekterat över detta arbete.

Syftet med Agneta Hanssons studie har varit att studera hur aktionsforskningsprocessen kan gå till, vilka problemområden som behandlas, vilka metoder som används och vilka resultat den leder fram till. Resultaten från hennes undersökning visar att aktionsforskning, där forskare och praktiker tillsammans deltar i utvecklingsprocesser, kan leda till kunskap om kommunikation, demokratisering, lärande, nätverksbildning, ledarskap, organisationsutveckling och jämställdhet. Och hon pekar på hur aktionsforskningen genom sitt arbetssätt, t ex skulle kunna leda både till ett mer jämställt arbetsliv och till ökad kunskap om mekanismerna bakom segregering och dominans, och hur aktionsforskning kan vara en verkningsfull ansats i arbetet med högskolans s k tredje uppgift, den interaktiva samverkan med det omgivande samhället.

Agneta Hansson är verksam vid avdelningen för arbetslivsutveckling med inriktning mot genus och jämställdhet, Högskolan i Halmstad.

Avhandlingens titel: Praktiskt taget. Aktionsforskning som teori och praktik – i spåren efter LOM
Avhandlingsförfattare: Agneta Hansson, tel. 035-356 73 (bost.), 035-167 355 (arb.)
e-post: agneta.hansson@work.hh.se
Fakultetsopponentens namn: Professor Johanna Esseveld, Lund
Tid och plats för disputation: Fredagen den 21 mars 2003, kl. 13.15, Hörsal Sappören,
Sprängkullsgatan 25, Göteborg

Kontaktinformation
Svenbo Johansson, avdelningsdirektör
Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet, Göteborgs universitet
Besöksadress: Skanstorget 18
Postadress: Box 720, 405 30 Göteborg

tel. : +46 (0)31 7731022
fax: +46 (0)31 7731940
e-post: Svenbo.Johansson@samfak.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera