Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2003

Svenskt-norskt miljökemimöte i Storlien

Den 12-14 mars arrangerar Umeå universitet och Arbetslivsinstitutet årets Miljökemiska vintermöte i Storlien. Under mötet kommer dagens stora miljögiftsproblem och strategier för att upptäcka nya hot att diskuteras.

Vintermötet hålls på Storliens Högfjällshotell i Jämtland och täcker såväl miljökemi som miljötoxikologi och miljörisker. Ett 80-tal deltagare från akademiska institutioner, företag och myndigheter från både Sverige och Norge kommer att finnas på plats.
– Vi vill med detta möte samordna våra insatser mellan Sverige och Norge, men också mellan de olika forskarna i Sverige. Forskare träffas ofta vid stora internationella konferenser och har då liten tid att sitta ner och prata med kolleger inom landet och med våra “närmaste”. Detta möte ger goda möjligheter för att diskutera samarbeten och även för doktorander att få träffa andra aktiva forskare från Sverige och Norge. Språket kommer att vara skandinaviska, vilket ytterligare framhåller våra gemensamma frågor, säger Per-Anders Bergqvist, kemiska institutionen vid Umeå universitet.

Under mötet kommer bland annat omgivningsmiljö, arbetsmiljö och livsmedel att diskuteras. Innehållet innefattar organiska miljögifter, metaller och radionukleider. Själv programmet är indelat i följande teman: hälsorelaterad miljöövervakning, provtagningsmetoder och mätningar, globala och regionala frågor, nya miljögifter och exponeringsvägar samt analysfrågor.

Inbjudna plenarföreläsare är bland annat:
• Jon Øyvind Odland, Universitetet i Tromsø, “Urbefolkningens eksponering for miljøgifter i sub-arktiske og arktiske områder”
• Mats Tysklind, Umeå Universitet, “Dioxiner i fet fisk från Östersjön”
• Yngvar Thomassén, Statens arbeidsmiljøinstitutt, “Nano-partikler – finnes de også i arbeidsatmosfæren?”
• Peter Haglund, Umeå Universitet, “Kompletta dioxinanalyser till lågt pris – en utopi?”
• Gunnar Bengtsson, Kemikalieinspektionen, “Internationellt arbete för att förändra kemikalieanvändningen”

Initiativtagare till det Miljökemiska vintermötet är Svenska Kemistsamfundet, sektionen för Miljökemi, och Norsk Kjemisk Selskap.

Fullständigt program och mer information finns på http://storage.chem.umu.se/miljokonf/index.htm

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:
Per-Anders Bergqvist
Telefon: 070-6440084
E-post: Per-Anders.Bergqvist@chem.umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera