Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2003

Miljögifter i östersjöfisk hotar inte fruktsamheten

Kvinnor som ätit mycket östersjöfisk har inte högre risk för missfall än kvinnor som ätit mycket fisk från västkusten. De har inte heller svårare att bli gravida vid planerade graviditeter. Det visar en avhandling från Lunds universitet som studerat effekten av miljögiftet PCB på den kvinnliga fruktsamheten.

Avhandlingens författare Anna Axmon ingår i ett forskarlag vid avdelningen för yrkes- och miljömedicin som länge arbetat med hälsoeffekter av PCB. Den grupp människor man studerat är svenska yrkesfiskare och deras familjer, eftersom dessa äter mer fisk än svenskar i allmänhet. Fiskare har också ganska ofta växt upp i fiskarsamhällen, vilket betyder att de hela livet fått i sig mycket fisk och därmed – om det handlar om östersjöfisk – också ganska mycket miljögifter.

Lundaforskarna har tidigare funnit att kvinnor som ätit mycket östersjöfisk fått barn med lägre födelsevikt än kvinnor som ätit mycket fisk fångad i andra vatten. Däremot verkar fiskätandet alltså inte ge någon effekt på fruktsamheten, mätt i den tid som går tills kvinnan blir gravid vid en planerad graviditet.

– Detta stämmer med djurförsök, som visat att det krävs lägre doser av PCB för att påverka fostret än för att påverka fertiliteten. De svenska
kostrekommendationerna, som är satta med tanke på fostret, klarar alltså med god marginal att skydda den kvinnliga fruktsamheten, säger Anna Axmon.

Hennes kollega Anna Rignell-Hydbom har nyligen börjat en studie av den manliga fruktsamheten, för att se om männens fertilitet påverkas av Östersjöns miljögifter.

Anna Axmon träffas på tel 046-17 39 60, e-post Anna.Axmon@ymed.lu.se. En sammanfattning av avhandlingen finns i databasen http://www.lub.lu.se/dissdb/, gör Search och skriv in Anna Axmon.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera