Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 mars 2003

Hedersdoktorer år 2003 vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet har beslutat om fem hedersdoktorat för år 2003. Dessa delas ut till personer som genom sina gärningar främjat den utbildning, verksamhet eller forskning som bedrivs vid Karolinska Institutet.

Till medicine hedersdoktor utses
Prinsessan Christina, fru Magnuson, för sina stora samhälleliga insatser. Prinsessan Christina har varit ordförande för Svenska Röda Korset under åren 1993-2001 och är sedan 1995 medlem av Internationella Röda Korsets permanenta kommission i Genève. Svenska Röda Korset är Sveriges största humanitära frivilliga organisation med huvuduppgift att organisera hjälp till människor som behöver stöd. Svenska Röda Korset bedriver också verksamhet inom vård, rehabilitering och utbildning. Exempel på detta är Stiftelsen Noaks Ark där man arbetar med att förebygga HIV/AIDS och ge stöd till drabbade patienter, Röda Korsets center för torterade och krigsskadade människor, Röda Korsets högskola för utbildning av sjuksköterskor och Röda Korsets sjukhus.
Prinsessan Christina är sedan 1973 hedersordförande i Stiftelsen Sophiahemmet och har där i många avseenden åtagit sig exekutiva uppgifter beträffande policy, problemlösning mm. Bland många andra samhälleliga insatser kan nämnas att hon är hedersordförande i Hjärt-lungfonden och Stiftelsen Solstickan samt i Frälsningsarméns råd.
Prinsessan Christina har i samband med sina uppdrag gjort stora och viktiga samhälleliga insatser. Hon har i alla sammanhang visat ett mycket stort engagemang och agerat på ett ambitiöst och ansvarsfullt sätt. Hon har varit mycket respekterad och uppskattad bland medarbetare och personal i dessa organisationer.

Till medicine hedersdoktor utses
Fred Mhalu, professor vid Muhimbili University College of Health Sciences (MUCHS), Dar es Salaam, Tanzania. Fred Mhalu har sedan mitten av 1980-talet varit den mest aktive representanten för biomedicinsk HIV-forskning och bekämpning av HIV-epidemin i Tanzania. Hans expertis inom HIV-området har under åren utnyttjats inom flera nationella, afrikanska och internationella (WHO, UNAIDS, IAS) organisationer. Han var ansvarig för bildandet av Tanzania AIDS Society.
Fred Mhalu har varit tanzanisk koordinator och spelat en avgörande roll för utvecklingen av det svensk-tanzaniska forskningssamarbetet “the TANSWED HIV programme” som pågått i 17 år. Detta SIDA/SAREC-stödda samarbete med MUCHS har haft stor betydelse för utvecklingen av den framgångsrika HIV/AIDS-forskningen och forskarutbildningen inom Karolinska Institutet, Smittskyddsinstitutet och associerade infektionskliniker, såväl som vid andra svenska institutioner. Forskningen har blivit väl dokumenterad internationellt och hittills resulterat i ett flertal avhandlingar. Samarbetet inom TANSWED har även resulterat i utvecklingen av ett HIV-vaccinprojekt för Tanzania.
Genom sin framstående forskning och lärargärning och sitt personliga engagemang stimulerar Fred Mhalu unga forskare till engagemang i forskning om den globala HIV epidemin.

Till medicine hedersdoktor utses
Oliver Sacks, neurolog och författare, New York, USA. Oliver Sacks är internationellt känd för sina böcker om personer med olika neurologiska problem. De är epokgörande böcker därför att de kombinerar ett stort naturvetenskapligt kunnande med en subjektiv inlevelse i patientens problem.
Uppmärksammade böcker har bland annat handlat om patienter med sömnsjuka, Tourettes syndrom, förvärvad färgblindhet, autism och Alzheimers sjukdom. Flera av hans böcker är översatta till svenska och har väckt mycket stort intresse. Oliver Sacks fallbeskrivningar vittnar ofta om individens förmåga att bemästra eller i varje fall kringgå sina ofta mycket stora handikapp. Oliver Sacks kombinerar sina kliniska kunskaper i neurologi med en rik observationsförmåga och enastående skrivkonst och berättartalang så att medicinsk vetenskap förenas med en humanistisk inlevelse i patientens lidande.

Till medicine hedersdoktor utses
Gita Sen, professor vid Indian Institute of Management, Bangalore, Indien och adjungerad lektor vid Harvard School of Public Health, USA.
Gita Sen är en ledande internationell forskare inom studier av sambanden mellan gender, ojämlikhet och hälsa, ett forskningsområde som inbegriper både samhällsvetenskap och medicin. Hennes forskning visar hur den ojämna könsfördelningen inom forskning och övergripande institutioner leder till en underskattning av könets (gender) betydelse inom hälsosektorn. Gita Sens nytänkande och kunnande om samverkan mellan gender och andra sociala markörer, såsom klass och ras, har avgörande betydelse för dagens utveckling inom juridik, ekonomi, politik och forskning avseende könstillhörighetens inverkan på kvinnors hälsa och välfärd.
Gita Sen medverkar som rådgivare i flera internationella organisationer, såsom UN Research Institute for Social Development, WHO Advisory Committee on Health Research och International Women’s Health Coalition. Hon är också ledamot i ett flertal organisationer som verkar för kvinnors ställning inom forskning och internationell hälsa.
Under senare år har svenska forskare kunnat deltaga i Gita Sens nätverk och på så sätt har forskare vid Karolinska Institutet fått möjlighet att utöka sina internationella kontakter inom detta ämnesområde. Gita Sen leder projektet Gender and Health Equity Network (GHEN) i vilket Karolinska Institutet medverkar.
Gita Sens forskning lyfter fram den ökande betydelsen av tvärvetenskaplig forskning inom medicin och samhällsvetenskap vid studier av internationell hälsa i dagens globaliserade värld, samtidigt som den visar på spetsforskning gjord av en stor vetenskapare från Asien.

Till medicine hedersdoktor utses
Hugo Thelin, tidigare teknikchef i Kabi Pharmacia, vice vd för Kabi Vitrum, vd för Astra Development AB och chef för den svenska produktionen i Astra AB.
Hugo Thelin har varit och är en central person inom svensk läkemedelsutveckling och forskning. Han har förutom sin verksamhet inom industrin skapat kontakter mellan industrin och Karolinska Institutet så att forskningsstöd förmedlats till forskare vid Karolinska Institutet, samt att idéer och projekt vid Karolinska Institutet kunnat undersökas för sin industriella potential. Han har även åtagit sig stora uppgifter inom verksamheter anknutna till Karolinska Institutet, såsom SBLs omvandling till nuvarande verksamhetsform, Smittskyddsinstitutets organisation och dess koppling till Karolinska Institutet, liksom i etablerandet och utvecklingen av KI Holding AB och skapandet av KI Investment Fund.
Hugo Thelin har alltid varit mycket mån om patienternas hälsa. Detta framgår av hans snabba agerande, trots mycket stora ekonomiska förluster för bolaget, i samband med indragandet av tillväxthormonet Crescormon 1985, när det upptäcktes att patienter i USA och England drabbats av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, samt av koagulationsfaktor IX koncentrat för blödarsjuka typ B, när det visade sig att några patienter fått HIV.
Hugo Thelins arbete har utmärkts av stor seriositet och engagemang parat med ett etiskt synsätt. Parallellt med detta förhållningssätt delar han med sig av sin djupa erfarenhet och utövar därigenom ett unikt informellt mentorskap för många forskare och medarbetare vid Karolinska Institutet.

För mer information kontakta:
Dekanus Jan Carlstedt-Duke, tel 08-728 6470
Ordförande i Styrelsen för forskning, Karolinska Institutet

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera