Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 mars 2003

En ny pusselbit till ett framtida pestvaccin

Lena Sundberg, Umeå universitet, har i sin avhandling studerat en bakterie som orsakar mag-tarmsjukdomar och som har stora likheter med den bakterie som orsakar böldpest. Hennes resultat bidrar till möjligheterna att skapa ett framtida pestvaccin.

Bakterien Y. pseudotuberculosis orsakar mag-tarmsjukdomar hos människor och har stora likheter med den bakterie som orsakar böldpest nämligen Y. pestis. I möss orsakar Y. pseudotuberculosis pestliknande sjukdomar och kan därför fungera som modell för livshotande infektioner orsakade av Y. pestis.

Bakterien har utvecklat ett så kallat typ III secretionssystem med vilket den kan injicera proteiner i våra celler. Väl inne så stör dessa proteiner cellens signalsystem så att bakterierna inte kan tas upp och dödas av cellen. Detta gör att bakterien kan växa utanför cellerna och orsaka sjukdom. Injiceringen av proteiner sker bara där bakterien är i kontakt med cellen och inga proteiner spills till omgivningen.

Lena Sundberg, institutionen för molekylär biologi, har i detalj studerat hur injiceringsmekanismen går till, vilka proteiner som är inblandade och hur den är reglerad. Hennes studier visar att de proteiner som krävs för injiceringen bara uttrycks vid 37*C, alltså inne i kroppen.

Sundberg har även visat att några av de proteiner som krävs för att bakterien skall kunna injicera även är inblandade i reglering av själva proteintransporten in i cellen och ser till att dessa inte hamnar utanför cellerna.

Lena Sundberg har också visat att ett av de proteiner som sitter på ytan av bakterien skulle kunna användas som komponent i ett framtida vaccin mot pest.

Sundbergs studier är viktiga för att förstå sjukdomsmekanismen hos bakterier. Denna kunskap kan även appliceras på besläktade sjukdoms bakterier med ett likartat injektionssystem exempelvis Salmonella och Shigella.

Fredagen den 14 mars försvarar Lena Sundberg, FOI och institutionen för molekylär biologi, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Regulation and function of the type III secretion system of Yersinia pseudotuberculosis. Svensk titel: Reglering och funktion av typ III sekretions systemet hos Yersinia pseudotuberculosis.
Disputationen äger rum kl 9.00 i Major Groove, NUS, byggnad 6L.
Fackultetsopponent är Professor Karl-Eric Magnusson, Linköpings universitet.

Kontaktinformation
Lena Sundberg nås på: Institutionen för medicinskt skydd, FOI
Tel: 090-10 66 68
E-post: lena.sundberg@foi.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera