Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 mars 2003

Göteborgs universitet har en fullständig bredd i sin miljöutbildning

Göteborgs universitet är tillsammans med Lunds universitet enligt Högskoleverkets bedömning det enda lärosäte som kan sägas ha en fullständig bredd i sin miljöutbildning. Det skriver Högskoleverket i en rapport som redovisar resultatet av den utvärdering av grund- och forskarutbildning i miljövetenskap, miljöteknik och miljö- och hälsoskydd vid svenska universitet och högskolor som genomförts 2002.

Grundutbildningen vid Göteborgs universitet bedrivs inom ramen för tre program – Miljövetenskapligt program 160 poäng, Naturvetenskaplig problemlösning 160 poäng och Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram 160 poäng, samt som fristående kurser.

Högskoleverkets bedömargrupp fick ett gott huvudintryck av verksamheten. Utbildningen har en imponerande bredd och omfattning.

Högskoleverkets bedömargrupp skriver:
“Kursutbudet är stort och brett och utbildningsprogrammen väl genomtänkta. Lärarkapaciteten är mycket god med många disputerade, forskningsaktiva, engagerade lärare med god ämnesmässig täckning och pedagogisk erfarenhet. Flera av lärarna i den fasta staben har dessutom tidigare erfarenhet av praktiskt miljöarbete från näringsliv och myndigheter. Programledning och lärare omprövar och vidareutvecklar ständigt utbildningsprogrammen och har ett mycket bra kvalitetssäkringssystem med fungerande rutiner för kursvärderingar, regelbundna egeninitierade utvärderingar och strategiska planer. Det finns goda rutiner för hantering av examensarbeten med en utformad mall för betygssättning. Examensarbeten skrivs alltid enskilt och det är ett krav att handledaren är disputerad. Examensarbetena ger intryck av ett levande samarbete mellan universitet och det omgivande samhället och ger även en bra grund för forskarutbildning. Det är positivt med den nystartade miljövetenskapliga temaserie som löper som en strimma genom terminerna och är tillgängligt för alla studenter. Detta skulle med fördel kunna utvecklas ännu mer.”

Rapporten i sin helthet:
http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?view=0&page_id=1708&expand_tree=69

Pressmeddelandet kan även läsas här:
http://www.science.gu.se/press/2003/utvarderingmiljo.shtml

För ytterligare information:

Håkan Eggert
Studierektor – Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram
Telefon: 031-773 4175
Mobil: 0705-243610

Gunnar Köhlin
Programordförande – Samhällsvetenskaplig miljövetarprogram
Telefon: 031-773 1326
Mobil: 0705-35 05 08


Göran Wallin
Studierektor – Miljövetenskapligt program
Telefon: 070-582 11 55

Kontaktinformation
Tanja Thompson
Informatör
Göteborgs universtitet
Fakultetskansliet för naturvetenskap
Box 460, 405 30 Göteborg
Telefon: 031-773 4857
E-post: tanja.thompson@science.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera