Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 mars 2003

Konsumentskyddet för barn behöver förändras

Skyddet för barn i dagens konsumtionssamhälle måste förändras, det hävdar forskaren Jesper Olesen i en rapport som den 6 mars ska diskuteras på ett seminarium i Göteborg. Han menar att barn idag är en viktig konsumentgrupp och efterfrågar alternativ till förbud och censur för att skydda barn.

Hur ska barn som växer upp i ett samhälle präglat av konsumtion, själva bli kompetenta och medvetna konsumenter? Det är komplicerat att vara konsument idag med mängder av produkter och reklamkampanjer som gör allt för att attrahera köpare, inte minst den viktiga målgruppen barn. För att klara av rollen som konsument måste nya metoder för skydd av barn tas fram, säger Jesper Olesen och menar att det inte finns någon mening med att värja barn mot konsumtion.
– Barn lever redan i ett konsumtionssamhälle och har länge levt i ett materiellt samhälle, nu är de också viktiga aktörer som konsumenter, menar Jesper Olesen.

Jesper Olesen har forskat kring barn som konsumenter och med hjälp av intervjuer med barn från de nordiska länderna har han sökt fördjupa kunskapen om hur barn blir och uppträder som konsumenter. I fokus har användandet av mobiltelefoner stått. Anledningarna till att mobiltelefonen fått utgöra diskussionsunderlag är flera, inte minst för att intresset för produkten är stort bland barn.
– Barn är ett viktigt segment för mobiltillverkarna, säger Jesper Olesen, och menar att mobiltelefoner konkurrerar med stil, ekonomi och teknik och att funktionerna är flera, både materiella och symboliska.

Jesper Olesen betonar att det numera inte bara är vuxna som bestämmer vilka produkter som bäst tillfredsställer barns behov. Barn förväntas delta i utformningen av barndomen som konsumenter. Producenterna vänder sig idag direkt till barn och marknadsföringen är anpassad för att tilltala de yngre konsumenterna. Det medför att barnens roll som konsumenter förändras. Detta i sin tur ställer högre krav på en dialog om konsumtion, menar Jesper Olesen och efterlyser en normativ etik för att skilja god och dålig konsumtion åt.

– Barns konsumtion av mobiltelefoner är inte enbart ett isolerat barnkulturfenomen, längtan efter en mobiltelefon blir till i ett komplext samspel mellan barn, vuxna och marknaden, säger Jesper Olesen i sin rapport Alternative modeller for forbrugerbeskyttelse av børn.

Inbjudan till seminarium
Centrum för Konsumentvetenskap, CFK inbjuder till seminarium där CFK:s gästforskare Jesper Olesen berättar om sin rapport “Alternative modeller for forbrugerbeskyttelse av børn”.

Tid: Torsdag 6 mars kl. 13.15 – 15.00 Lokal: E 45, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Vasagatan 1. Seminariet hålls på engelska. Välkommen!

Rapporten i sin helhet kommer att finnas tillgänglig för nedladdning i Pdf-format på Centrum för Konsumentvetenskaps hemsida. www.cfk.gu.se den 5/3. CFK bildades i april 2001 av Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola och är placerat vid Gothenburg Research Institute (GRI), Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. CFK är ett nationellt forskningscentrum med stöd från regeringen.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta:
Jesper Olesen, fil.dr, lif@post.tele.dk
Karin M Ekström, Föreståndare CFK, 031-773 14 80, karin.ekstrom@cfk.gu.se
Johanna Ödman, Informatör CFK, 031-773 58 71, johanna.odman@cfk.gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera