Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2003

Stockholms universitet löser gymnasielärarbristen

Utbildningen som kombinerar lärarexamen med en magisterexamen har blivit en succé och ser ut att kunna förse Stockholms skolor med många efterlängtade gymnasielärare. 300 studenter har sedan starten höstterminen 2002 börjat på utbildningen.

– Vi hade inte vågat drömma om det här intresset när vi drog igång utbildningen. Redan nu har vi tre gånger fler studenter som kan bli ämneslärare jämfört med vad som utbildades tidigare, säger initiativtagaren Anders Nordström.
Kombinationsutbildningen kom till för att lösa bristen på gymnasielärare i framför allt naturvetenskapliga ämnen och språk. Möjligheten att skjuta upp valet att arbeta i eller utanför skolan till studiernas slut samt friheten att senare kunna byta arbete tror Anders Nordström varit viktigt för intresset.
– Många av studenterna säger att de aldrig skulle gå en renodlad lärarutbildning. På det här sättet känner de sig trygga med att även få en magisterexamen.
Utbildningen har dessutom efterintagning där tidigare eller pågående ämnesstudier tillgodoräknas, vilket nära hundra studenter kunde utnyttja under terminen i höstas.
De första studenterna går ut redan efter höstterminen 2003 och universitetet har fått en miljon kronor från Utbildningsdepartementet för att utforma de avslutande verksamhetsförlagda utbildningsdelarna.
– Tanken är att skapa ett lärarlag där gymnasielärare i särskilt utvalda skolor, ämnesrepresentanter från universitetet och didaktiklärare från Lärarhögskolan samarbetar. Det är ett helt nytt arbetssätt som vi hoppas ska gynna studenterna men även kontakten mellan universitetet och gymnasieskolan.
Kombination ger nya lärare
Utbildningen på 180 poäng ordnas i samarbete med Lärarhögskolan där studenterna läser 50 poäng. Den ger både magisterexamen i ett huvudämne och lärarexamen med undervisningsrätt i detta samt ytterligare ett fritt valt skolämne. Totalt finns 26 olika ämnesingångar.

Närmare upplysningar lämnas av universitetslektor Anders Nordström på tfn 16 48 05, e-post anders.nordstrom@eks.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera