Artikel från Karlstads universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

26 februari 2003

Karlstads universitet och Ericsson i nytt globalt samarbete

Samtidigt som tredje världen väntas bli nästa stora marknad för de västerländska IT-jättarna, blir det allt tydligare att informationsteknologin också kan bidra till att förbättra situationen för de fattigaste. Om den anpassas efter deras behov.

Effektiv kommunikation har länge betraktats som en grundläggande källa till förändring och utveckling. Många forskare menar att en hållbar utveckling i världens fattigaste regioner endast kan åstadkommas med hjälp av effektiva kommunikationssystem. I detta sammanhang är informationsteknologin ett oslagbart redskap. Men för att lyckas krävs nya sätt att tänka och använda den nya teknologin.

Tillsammans med Ericsson Forsight och Ericssons program “Communication for All”, har Centrum för HumanIT vid Karlstads universitet initierat forskningsprojektet “Bridging the Digital Divide”. Projektet sjösattes den 1 januari i år. Syftet är att undersöka hur IT kan bidra till hållbar utveckling och minskad fattigdom i världens fattigaste länder. Fokus ligger på landsbygdsområden, som är de mest eftersatta när det gäller kommunikationsmöjligheter och tillgång till information.

– Nyttoeffekterna som vi kan uppnå med hjälp av IT är många, allt från utbildningsmöjligheter och interaktiv hälsovård till att stödja lokala producenters möjlighet att nå nya kunder. Det viktigaste är att vi låter användarna styra behovet. Tekniken måste anpassas till deras förutsättningar, levnadsförhållanden och traditioner, säger Susanne Sundén, koordinator för projektet vid Centrum för HumanIT.

Tillsammans med karlstaddoktoranden Gudrun Wicander har hon vid ett par tillfällen besökt Zambia för att studera IT-situationen och befintliga kommunikationsmönstret på landsbygden. Fler resor väntar inom ramen för det nya projektet.

– Syftet är att samla fakta för att kunna ge befolkningen i tredje världen vad de behöver. På detta sätt kan vi skapa hållbara IT-lösningar, som kan bidra till att situationen förbättras för de allra fattigaste. Effektiv användning av modern IT kan dessutom göra det möjligt för utvecklingsländer att hoppa över vissa stadier i sin strävan att modernisera samhället.

Centrum för HumanIT (Human Values of Information Technology) vid Karlstads universitet är en forskningsplattform där samspelet mellan människa och informationsteknologi står i fokus. Ericsson Forsight är den grupp inom Ericsson som undersöker framtida marknader och behov av informationsteknologi. Ericssons program “Communication for All” är speciellt riktat mot länder i tredje världen och syftar till att skapa nya kommunikationsmöjligheter i världens fattigaste regioner.

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Susanne Sundén, tfn 054-700 12 67 eller 070-62 70 920, e-post Susanne.Sunden@kau.se.
För mer information om HumanIT, kontakta föreståndaren John Sören Pettersson, tfn 054-700 25 53, e-post John_Soren.Pettersson@kau.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera