Tema

Unik bok om kommunsystemen i Europa

Boken är genom sin bredd den enda i sitt slag i Sverige. Det finns inte heller någon motsvarighet på engelska. I boken ”Kommunsystem i Europa” belyser, diskuterar och jämför författaren kommuner och regioner i 37 europeiska stater. Författare är Anders Lidström, docent i statsvetenskap vid Umeå universitet.

EU utökas med fler medlemsstater och den europeiska integrationen tilltar. I dessa processer är de lokala och regionala nivåerna betydelsefulla. Det blir därför allt viktigare att förstå vilka förutsättningar dessa har i andra europeiska stater. Vilka skillnader finns mellan olika stater och vilka är beröringspunkterna? Boken är med avsikt skriven så att den ska vara begriplig för en rad olika målgrupper.

– Kommunsystem i Europa vänder sig till studenter, politiker, tjänstemän och andra praktiker som kan vara intresserade av att få ett nytt perspektiv på svenska kommuner, säger Lidström.

Den första delen av boken består av en genomgång av de 37 staternas kommunalsystem. Här diskuteras struktur, kommunernas uppgifter, demokratifrågor, finansiering och utvecklingstendenser. Bokens senare del är jämförande. Likheter och skillnader lyfts fram och mönster diskuteras. Kommunsystem i Europa ger en aktuell och bred översikt över kommuners och regioners villkor i dagens Europa.

Kommunsystem i Europa utgör en andra, kraftigt reviderad och expanderad upplaga. Sju nya stater har tillkommit och de diskuterande och analyserande avsnitten har utvecklats.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Anders Lidström, statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Tel: 090/786 61 81 eller: anders.lidstrom@pol.umu.se
Mobil: 070/691 32 99

Unik bok om kommunsystemen i Europa

 lästid ~ 1 min