Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 februari 2003

Njurtransplantationer på små barn ofta lyckade

Även de allra yngsta barnen kan nu genomgå njurtransplantation tack vare förbättrade tekniker. Små barn som njurtransplanteras har god överlevnad, bra njurfunktion och få långtidskomplikationer. Även den sociala rehabiliteringen är god. Det visar resultaten från en avhandling vid Karolinska Institutet som försvaras nu på fredag.

I Sverige drabbas ca 7 barn varje år av njursvikt som är så svår att dialys eller njurtransplantation krävs. På Pediatriskt Transplantationscentrum vid Huddinge Universitetssjukhus har dessa behandlingsformer använts även till mycket små barn sedan ca 20 år tillbaka. Behandlingsresultaten presenteras nu i en ny avhandling från institutionen för klinisk vetenskap och centrum för kirurgisk vetenskap vid Karolinska Institutet.

Resultaten är positiva och visar att både patientöverlevnad och njuröverlevnad är goda, samt att långtidskomplikationer ofta är få och lindriga. En orsak till de lyckade resultaten är den stora andelen levande donatorer, hela 72 procent, säger Märta Englund, författare till avhandlingen.

I sina studier visar hon att patientöverlevnad och njuröverlevnad var 89 respektive 66 procent 10 år efter transplantation. De barn som avled hade svåra infektioner eller var i mycket dåligt tillstånd redan när de kom för transplantation. Märta Englund visar också i sin avhandling att de njurtransplanterade barnens tillväxt förbättrades.

Barn som drabbats av njursvikt växer ofta långsammare än friska barn. Men efter transplantation kunde vi se en tillväxtspurt. Efter fem år var endast 15 procent av barnen något kortare än normalt för sin ålder. Det ska jämföras med 58 procent vid tiden för transplantation, säger hon.

Studierna är gjorda på 53 barn som fick sin första njure under åren 1981-1991, och som följts fram till 2001. Barnens åldrar var vid första transplantationen mellan 5 månader och 15 år.


Avhandlingens titel:
Long-term outcome of Renal Transplantation in Childhood

Författare:
Märta Englund, Institutionen för klinisk vetenskap, (huvudtillhörighet, 75%) och Centrum för kirurgisk vetenskap, Karolinska Institutet, Tel 08-58581462,
e-post: marta.englund@klinvet.ki.se

Disputation:
Fredagen den 21 februari, 2003, kl 09.00, Rehabgatan 64 (plan 6),
Huddinge Universitetssjukhus,

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera