Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 februari 2003

Senor och celler för skadade nerver

En avskuren nerv repareras ibland idag genom transplantation av en nerv från en annan del av patientens kropp. Men metoden har många nackdelar. Kanske blir det i framtiden möjligt att i stället använda en sena försedd med celler från nervens stödjevävnad.

En nerv kan gå av genom kross-, skär- och slitskador i samband med t ex trafikolyckor, arbetsplatsolyckor och komplicerade förlossningar. Om det går försöker kirurgerna sy ihop de avskurna nervänderna, men ibland har det gått så lång tid sedan skadan att nervändarna hunnit dra ihop sig och förkortas alltför mycket, eller också är nervändarna alltför söndertrasade. Då tar man i stället en nerv från en annan del av patientens kropp, oftast en liten känselnerv.
– Följden blir brist på känsel i det område som nerven tagits från. Ofta blir ärret på denna plats också fullt av nya, felväxande nervtrådar och därför smärtsamt.
– Ett annat problem är att den transplanterade nerven kan vara tunnare än den som den ska ersätta, eftersom man ju inte vill offra en stor nerv från något annat håll. Detta ökar risken för felkopplingar. Det kan till exempel kännas i tummen när man rör vid patientens pekfinger, eller tvärtom, säger Jerker Brandt på handkirurgen i Malmö.
Jerker Brandt har nyligen doktorerat på en avhandling om ett möjligt alternativ till nervtransplantat. Han har provat att använda en bit av en sena, som kavlats ut till ett membran och vikts ihop till ett tunt rör. Senan har också försetts med så kallade Schwannceller. Det är en typ av celler som fungerar som hölje kring nervtrådarna och som har en nyckelfunktion i samband med läkningen av skadade nervtrådar.
Att odla upp tillräckligt med Schwannceller från en skadad patient skulle dock ta flera veckor, alldeles för lång tid i det här sammanhanget. Jerker Brandt har i stället använt en ny metod kallad snabbdissociation, där cellerna sållas fram med hjälp av enzymer. Metoden har utvecklats av professor Martin Kanjes grupp på zoofysiologen i Lund, som har ett nära samarbete med handkirurgerna i Malmö.
Kanjes forskargrupp studerar nu om ett silikonrör fyllt med Schwannceller skulle kunna användas som transplantat, och fungera som en stomme där avskurna nervtrådar kan växa in och reparera sig själva. Jerker Brandt ska för sin del se om en nerv från en annan individ kan behandlas för att inte ge några negativa immunförsvarsreaktioner och sedan fyllas med patientens egna Schwannceller. Han kommer att arbeta med försöksdjur, men i en mänsklig tillämpning skulle det handla om nerver från avlidna donatorer.

Jerker Brandt träffas på tel 040-33 10 00 eller 0706-72 04 55, e-post jerker.brandt@hand.mas.lu.se. En schematisk skiss över en sentransplantation finns tillgänglig.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera