Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

14 februari 2003

Pris för bästa forskningsartikel:Chalmersforskare effektiviserar datorsystem

Håkan Sundell och Philippas Tsigas från Institutionen för datavetenskap på Chalmers har vunnit pris för bästa forskningsartikel på Institute of Electrical and Electronics Engineers IEEE och Association for Computing Machinery ACM’s 17:e internationella symposium för parallell och distribuerad databehandling 2003. Deras artikel beskriver en ny metod som ger förbättringar inom många användningsområden för högpresterande datorsystem.

Högpresterande datorsystem blir allt viktigare, efter hand som datorer används i alltmer komplexa sammanhang inom fysik, kemi, meteorologi, mekanik, medicin med mera. Exempel på tillämpningar inom dessa områden är förbränningsteknik för motorer, klimatmodeller, deformering av plaster, vindtunnelsimuleringar och experimentell biologi.

Artikeln kommer att presenteras på konferensen i april i Nice, Frankrike.
– Det är en mycket prestigefylld utmärkelse, en milstolpe i en forskares karriär, säger Håkan Sundell.

Philippas Tsigas (till vänster) och Håkan Sundell framför den superdator på Chalmers som används i deras forskningsarbete.
Philippas Tsigas och Håkan Sundell har uppfunnit en metod för att, på ett mycket effektivt sätt, konstruera en synkroniseringsmekanism som liknar den som finns till exempel i kösystemet i banken. Denna mekanism används i många högpresterande datorsystem och har stor inverkan på deras prestanda. Den ökade effektiviteten beror på en innovativ design som tillåter de parallella processorerna att köra kösystemet själva, istället för att vänta medan de köar. Den nya “väntefria” tekniken är lätt att införliva i olika högpresterande datorsystem och väntas få stor betydelse, till exempel inom bioinformatik för studier av DNA och proteinsekvenser, vid simulering av krocktester i bilindustrin, vid design av flygplan, i miljöer för virtuell verklighet och modellering samt förutsägelser av väder.
– Tidigare typiska synkroniseringsmekanismer för högpresterande databehandling tillät inte mycket parallellism. Med denna “väntefria” teknik kan parallellismen utnyttjas även i synkroniseringsfasen av högpresterande databehandling, tror Philippas Tsigas.

Av de 402 forskningsartiklar som var inskickade till IEEE’s konferens 2003, har 124 blivit utvalda för presentation i Nice. Pris delades ut för den bästa forskningsartikeln i vart och ett av de fyra konferensområdena: algoritmer, applikationer, arkitektur och mjukvara. Artikeln av Håkan Sundell och Philippas Tsigas har fått priset för bästa forskningsartikel inom området algoritmer.

Kontaktinformation
Mer information:
Philippas Tsigas, Datavetenskap, Chalmers, tel: 031-772 5409,
e-post: tsigas@cs.chalmers.se
Håkan Sundell, Datavetenskap, Chalmers, tel: 031-772 1053,
e-post: phs@cs.chalmers.se

Programmet för konferensen finns på http://www.ipdps.org/ipdps2003/2003_program.html

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera