Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 februari 2003

A-vitamin för behandling av svår barntumör

Vissa retinoider, en sorts A-vitaminer, kan användas för behandling av den svåra cancerformen neuroblastom. Det visas i en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Neuroblastom är en tumör som främst drabbar små barn och som uppkommer i binjurarna eller i nervvävnad bredvid ryggraden. Tumören kan ibland gå bort av sig själv, men är annars den mest svårbotade barntumören och uppvisar dålig prognos trots intensiv behandling med cytostatika, kirurgi och strålning.

A-vitamin och dess varianter, retinoider, är ämnen som är viktiga för bildandet av många olika vävnader under fosterutvecklingen. Tidigare studier på celler som “odlats” i cellflaskor har visat att behandling med retinoider kan vara verksamt mot flera typer av cancerceller genom att få cellerna att bete sig normalt igen eller att dö.

I Frida Ponthans avhandling utvärderas framför allt behandlingseffekter av retinoider in vivo. Studierna har skett genom att råttor, som har neuroblastomtumörer av mänskligt ursprung, behandlats med retinoider. Djurförsök är ett viktigt steg mellan cellflaskan och barnen för att utvärdera behandlingseffekter, men framför allt för att utesluta behandlingar som kan ge svåra biverkningar hos barnen.

Flera olika retinoider och deras tumörhämmande effekter utvärderades. Experimenten visade att retinoiden Ro 13-6307 skulle kunna användas för oral behandling av barn med neuroblastom. Denna retinoid kunde minska tumörväxten i råttor utan svåra toxiska biverkningar och den var minst lika effektiv som den redan etablerade retinoiden 13-cis RA. Däremot visade det sig att retinoiderna 9-cis RA och fenretinid var olämpliga som oral behandling av barn med neuroblastom. Studierna visade också att proton-NMR-spektroskopi skulle kunna användas för att tidigt upptäcka behandlingseffekter i neuroblastomtumörer hos barnen, utan att man behöver göra några kirurgiska ingrepp.

Sammanfattningsvis visar studierna att retinoider kan hämma tillväxten av neuroblastomtumörer in vivo, men effekten beror på vilken retinoid som används. Tumörkänslighet, dosering och toxiska biverkningar är viktiga faktorer som avgör om retinoider är användbara mot neuroblastom. Retinoiden Ro 13-6307 kan vara ett alternativ för neuroblastombehandling i framtiden.

Avhandlingens titel:
Retinoids in experimental neuroblastoma therapy

Författare:
Frida Ponthan, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet,
tel 08-517 77515, mobil: 070-7748754 eller mail: frida.ponthan@ks.se

Disputation:
Fredag 14 februari 9.30 i Skandiasalen, Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska sjukhuset

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera