Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 februari 2003

Plastens mjukrörare på soptippen

Vad händer med de mjukgörare som finns i PVC-plast när de hamnar på soptippen? En avhandling från Linköpings universitet visar nu hur mjukgörarna, ftalaterna, bryts ned.

Ftalater är mest kända som mjukgörare i PVC-plast. Men samma ämnen finns också i bland annat parfymer, hudkrämer, färger, lim och klister. De är så vanliga att människan kan få i sig ganska stora mängder under sin livstid. Därför har Susanne Jonsson på tema Vatten i natur och samhälle undersökt hur ftalaterna bryts ned när de hamnat på soptippen.

Eftersom ftalaterna finns överallt omkring oss är de svåra att analysera, särskilt om det gäller mycket låga halter. Själva ftalaterna och nedbrytningsprodukterna som Susanne Jonsson har studerat uppför sig olika. Det gör att traditionella analyser i regel tappar bort nedbrytningsprodukterna. Nu har Susanne Jonsson, som är kemist, utvecklat en analysmetod som tar hänsyn till detta.

I soptippens olika faser är olika slags bakterier verksamma. Ftalaternas nedbrytning börjar när bakterierna i soptippen producerar metan. Först då är de så verkningsfulla att ftalaterna kan brytas ned effektivt.

Susanne Jonsson har analyserat prover från soptippar utanför Stockholm och Malmö, men även från tippar i Danmark, Tyskland och Italien och kommer fram till att nedbrytningen är ungefär densamma oavsett var tippen ligger. Hon har också följt ftalaternas väg från en soptipp som läcker lakvatten ner till grundvattnet. Läckaget kunde spåras omkring 200 meter från soptippen, men ftalaterna försvann redan efter 50 meter.

– Man vet inte så mycket om ftalaternas effekter på lång sikt, även om man tror att vissa av dem kan störa reproduktionen. Min undersökning om vad som händer på kort tid visar att nedbrytningsprodukterna verkar vara mindre akut giftiga än de ursprungliga ftalaterna.

Susanne Jonsson testade giftigheten på en alg, en bakterie och ett litet vattendjur som alla är akvatiska organismer.

Avhandlingen heter Phthalates in landfill leachates – a signature of their degradation. Analytical aspects and toxicological considerations. Opponent var professor Morton A. Barlaz, North Carolina State University.

Kontaktinformation
Susanne Jonsson kan nås på tel 013-28 29 63, e-post susjo@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera