Tema

Umeåforskare publicerarrön om DNA-reparationer

Nya aspekter på cellens reparation av skadat DNA presenteras i en artikel som en grupp Umeåforskare publicerar i veckans nummer av tidskriften Cell. Gruppen leds av professor Lars Thelander vid Institutionen för medicinsk kemi och biofysik.

Alla celler har sin genetiska information lagrad som DNA, en spiralformad molekyl med fyra byggstenar, s.k. deoxyribonukleotider. Dessa är nödvändiga för att cellen ska kunna nytillverka och laga skadat DNA. Tillverkningen av deoxyribonukleotiderna sker i flera delsteg, bl.a. med hjälp av enzymet ribonukleotidreduktas.

Hos eukaryoter (celler med membranavgränsade kärnor, dvs. i bl.a. djur och växter) ger DNA-skador upphov till en komplicerad reaktion som innebär att cellcykeln avstannar, att särskilda reparationsgener aktiveras och även – hos flercelliga mekanismer – en programmerad celldöd. Artikeln visar hos jästtypen Saccharomyces cerevisiae att DNA-skador medför 6-8 gånger högre nivåer av deoxyribonukleotider, analyserar osakerna till detta och visar att just denna ökning är avgörande för cellens överlevnad. Samtidigt ökar emellertid också risken för mutationer. Rönen har stor betydelse t.ex. för att förstå varför cancer utvecklas olika hos olika människor.

Medförfattare från Thelanders forskargrupp är Vladimir Domkin i Umeå och Andrei Chabes, tidigare Umeå, numera vid Cold Spring Harbor Laboratory, USA. Övriga författare finns vid Columbia University, New York.

Andrei Chabes, Bilyana Georgieva, Vladimir Domkin, Xiaolan Zhao, Rodney Rothstein, Lars Thelander. Survival of DNA Damage in Yeast Directly Depends on Increased dNTP Levels Allowed by Relaxed Feedback Inhibition of Ribonucleotide Reductase Cell, Vol. 112, 1-20, February 7, 2003.

Kontaktinformation
Ytterligare upplysningar kan fås från professor Lars Thelander, tel. 090- 786 67 42, e-post: lars.thelander@medchem.umu.se

Mer om Thelanders forskning finns på
http://www.medchem.umu.se/cell/index.html

Umeåforskare publicerarrön om DNA-reparationer

 lästid ~ 1 min