Artikel från Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

7 februari 2003

Kompetenta lärare och goda pedagoger känner inga gränser!

Det svenska samhället kan med en ringa ansträngning och med avsevärd samhällsekonomisk vinst dra stora fördelar av utländska lärares kompetens. Det visar Gunlög Bredänge i sin doktorsavhandling med titeln Gränslös pedagog.

I fokus för arbetet, som bygger på fyra studier, står utländska lärares erfarenheter av den svenska skolan och de insatser samhället gör och bör göra för att ta tillvara utländsk lärarkompetens. Studierna visar att det krävs ett kvalificerat översättningsarbete för att överföra yrkeskompetens från ett samhälle till ett annat.

Utländska lärare som får chansen att visa sitt kunnande i skolans vardag tillför skolan nya perspektiv som kan stimulera en daglig pedagogisk utveckling. Inte minst gäller detta skolor med övervägande svenska elever. Här ger utländska lärare sina elever synliga tecken på vuxenvärldens mångfald och konkreta exempel på sådana kulturmöten, som kan främja internationell förståelse. För elever med utländsk bakgrund blir de utländska lärarna förutom särskilda förebilder också exempel på att utbildning lönar sig. De utländska lärarna fungerar som brobyggare mellan olika elevgrupper och mellan skolan och föräldrar med utländskt ursprung.

Det som krävs för att utländska lärares kompetens skall komma skolan till del är en kortare kompletterande utbildning med utgångspunkt i att dessa lärare har sin grundutbildning och lärarexamen bakom sig. Villkoret för att den svenska skolan sedan skall kunna tillgodogöra sig denna kompetens är att utländska lärare, när de söker anställning, bedöms utifrån sina inre kvalifikationer och inte utifrån yttre kännetecken som utseende, brytning och namn. Kompletterande utbildningar måste leda till svensk lärarbehörighet och skall bidra till att översättningsarbetet blir framgångsrikt. Samhället och dess medborgare måste också stödja och underlätta de ansträngningar som den utländska läraren behöver göra för att både kunna dra nytta av sin utbildning från ursprungslandet och fullt ut fungera i den svenska skolan.

Fil.lic. Gunlög Bredänge, tel.: 031-7732467, fax: 031-7732070, tel. hem: 031-297226, e-post gunlog.bredange@ped.gu.se

Avhandling för filosofie doktorsexamen vid utbildningsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, institutionen för pedagogik och didaktik, enheten för kultur, socialisation och samhälle.

Avhandlingens titel: Gränslös pedagog. Fyra studier av utländska lärare i svensk skola.

Avhandlingen försvaras fredag 28 februari 2003, klockan 0915, i D3 50, Pedagogen, Frölundagatan 118, Mölndal.
Opponent är docent Annick Sjögren, Södertörns högskola, Huddinge.

Kontaktinformation
Britt Tellow
Kansliet för utbildningsvetenskap
Box 300
405 30 Göteborg
Sweden
Tel +46 31 773 2268
Fax +46 31 773 2100

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera