Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

6 februari 2003

Enkel och kostnadseffektiv behandling av malaria och syfilis kan minska spädbarnsdödligheten i låginkomstländer

Under flera år har läkare Kenneth Challis arbetat med att förbättra graviditetsutfallet hos kvinnor i södra Moçambique. Resultat och erfarenheter redovisas nu i hans avhandling vid Karolinska Institutet.

Vid WHO-konferensen Safe Motherhood Initiative 1986 myntades uttrycket:
“Every four hour, day in, day out, a jumbo crashes and all on board are killed. The 250 passengers are all pregnant women from low-income countries…”
Och det är lika sant 16 år senare. Situationen för de nyfödda, medpassagerarna, är likaså fortsatt dyster.

Under flera år har läkare Kenneth Challis arbetat med att förbättra graviditetsutfallet hos kvinnor i södra Moçambique. Normalgraviditeter och graviditeter med komplikationer från diabetes, syfilis och malaria har studerats och behandlingsmetoder har prövats.

Resultat och erfarenheter redovisas nu i Kenneth Challis avhandling vid Karolinska Institutet. Bland annat visas hur en enkel förebyggande behandling med malariamedicin på ett effektivt sätt minskade förekomsten av malaria hos de gravida kvinnorna. Malaria är vanligt förekommande i Moçambique, cirka en tredjedel av studerade förstföderskor hade malaria under graviditeten. Infektionen innebär en allvarlig risk både för kvinnan och det ofödda barnet, då malariaparasiten sprids till moderkakan. Behandling med läkemedlet Fansidar vid två tillfällen under graviditeten minskade förekomsten av malaria signifikant och därmed sjönk både mödra- och fosterdödligheten. Det medförde också att de nyfödda hade högre födelsevikt.

Även syfilis är vanligt förekommande bland gravida kvinnor i Moçambique, prevalensen är 10 procent. Genom att införa en screening för syfilis vid mödravårdscentralen, att behandla de kvinnor som visat sig vara infekterade och dessutom erbjuda behandling till deras partners kunde den tidiga spädbarnsdödligheten minskas signifikant.

Ytterligare studier visar att förekomsten av graviditetsdiabetes var stor och högre hos kvinnor vars barn dött redan i fosterlivet. Förmodligen bidrar graviditetsdiabetes till att förvärra infektioner som är vanligt förekommande hos kvinnor i låginkomstländer, såsom hiv, hepatit, tuberkulos, malaria och syfilis. Med en enkel screeningtest, i form av en papperssticka, kan diabetes upptäckas hos gravida kvinnor.

Avhandlingens titel:
Monitoring pregnancy for improved perinatal outcome in Mozambique

Författare:
Kenneth Challis, Institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet,
tel. vx 060-181 000 sökare 306, mobil 070 643 4709 eller mail Kenneth.Challis@lvn.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera