Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

4 februari 2003

Klassmorfar bra för alla

Att verksamheten med klassmorfar har betydelse för relationen mellan livslångt lärande, generationsöverskridande lärande och socialt kapital visar Ann-Kristin Boström i sin doktorsavhandling vid Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet. Hon har analyserat begreppen och undersökt det generationsöverskridande projektet “klassmorfarsprojektet”.

Resultaten visar att klassmorfars arbete i sig själv kan vara en del av det sociala kapital som finns mellan klassmorfar och elever. Elevernas svar visar att både pojkar och flickor känner att de har samma möjligheter i skolan, att de känner sig lika trygga i skolan och att klassmorfar hjälper alla. Resultaten stöder antagandet att det sociala kapitalet ökar för eleverna. Svaren från de äldre aktörerna i studien visar att trots att de har ett mycket krävande arbete så upplever de ändå detta som positivt, genom att de får ett socialt nätverk tillsammans med övriga vuxna samt mycket positiv energi från eleverna. Detta indikerar ett ökat socialt kapital även för de äldre. Resultaten stöder den teoretiska modellen att den ömsesidiga interaktion som sker i klassrummen i skolorna där klassmorfarsprojektet äger rum ger möjligheter till både formellt och informellt lärande och till ett ökat socialt kapital för både den yngre och den äldre generationen.

Den teoretiska bakgrunden bygger på både ett livslångt och ett livsvitt perspektiv på lärande. Det livsvida perspektivet inkluderar både formellt och informellt lärande. Socialt kapital utforskas också för att kunna konstatera i vilken utsträckning begreppet är jämförbart med det teoretiska ramverket. En strukturell modell har utvecklats för att belysa det teoretiska ramverket och dess relationer till arbetet i klassrummen. För att analysera resultaten från de 580 eleverna från 17 skolor har man mätt olika enheter som trygghet, kommunikation och normer samt struktur i klassrummet och använt LISREL (LInear Structural RELations) som metod. Dessutom användes en kvalitativ metod för att analysera “klassmorfädernas” uppfattning och erfarenhet av sitt arbete.


Doktorsavhandlingens titel: Lifelong Learning, Intergenerational Learning and Social Capital: From Theory to Practice

Disputationen äger rum måndag 10 februari kl.10.00 i Nordenskiöldsalen, Geovetenskapens hus, Frescati. Opponent är professor Tom Schuller, University of London, Storbritannien.

Ann-Kristin Boström kan nås på telefon 08-16 31 25 (Institutionen för internationell pedagogik, Stockholms universitet, 106 91 Stockholm) e-post ann-kristin.bostrom@interped.su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera