Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

3 februari 2003

Chalmersutbildning stärker GM-ingenjörer världen över

Tack vare sin stora kompetens inom krocksäkerhet har Chalmers fått uppdraget att utforma och genomföra utbildningen Global Active and Passive Safety för General Motors ingenjörer. Den första kursen startar i slutet av januari och har 20-talet deltagare från sex nationer över hela världen.

Robert C. Lange, en av GMs verkställande direktörer, understryker att samarbetet med Chalmers ger GM möjlighet att lösa problem kring fordonssäkerhet tillsammans den främsta utbildningsinstitutionen vad gäller forskning inom fordonssäkerhet. GMs ingenjörer världen över ges möjlighet att förstå utmaningar och se de möjligheter som finns för att förbättra säkerhetsstandarden inom modern internationell fordonsindustri. Robert C. Lange besökte Chalmers tidigt i höstas för att ytterligare förstärka de etablerade kontakterna med Chalmers.

-Partnerskapet med GM blev en naturlig fortsättning på tidigare samarbeten inom fort- och vidareutbildning med fordonsindustrin, säger Tuula Bergqvist, program director på Industrihögskolan vid Chalmers Lindholmen och ansvarig för marknadskontakterna med GM i Detroit. Vi hoppas på att samarbetet med GM ska stärkas ytterligare så att utbildningar inom flera av Chalmers forskningsområden kan ges för GMs anställda. Det här är också ett steg i vår strävan att öka andelen internationella uppdrag, menar hon.

Kursen, som huvudsakligen är webbaserad, ger 5 högskolepoäng och pågår under ca 14 veckor. Exempel på ämnesområden som diskuteras är förebyggande av både olyckor och personskador samt bilsäkerhet från ett brett perspektiv. Utbildningen leds av professor Per Lövsund inom Maskin- och fordonssystem vid sektionen för Maskinteknik på Chalmers. Marknadsansvaret ligger på Industrihögskolan som är Chalmers fortbildningsenhet. Industrihögskolan har uppgiften att samordna marknadsföring och utveckling av kompetensutveckling för yrkesverksamma tekniker, ingenjörer och sjöbefäl.

Kontaktinformation
För ytterligare information, kontakta:

Tuula Bergqvist, program director vid Industrihögskolan, Chalmers Lindholmen,
tel 031-772 5774, mobil 070-6099322
mail tuula@chl.chalmers.se

Per Lövsund, professor vid sektionen för Maskinteknik, Chalmers tekniska högskola, tel 031-772 3642, mobil 070-308 8630
mail per.lovsund@me.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera