Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2003

På jakt efter mekanismerna bakom celldöd

Varje dygn bildas mer än tusen miljarder celler i en människa och lika många dör. Den balansen är avgörande för vårt välbefinnande. När den rubbas blir vi sjuka.

I en doktorsavhandling som torsdagen den 30 januari läggs fram vid Hälsouniversitetet i Linköping belyser Katarina Kågedal mekanismerna bakom
så kallad programmerad celldöd (apoptos).

Forskningen om programmerad celldöd hamnade ordentligt i fokus i höstas när Nobelpriset i fysiologi och medicin gick till tre forskare inom området. De fick priset bland annat för upptäckten att programmerad celldöd regleras genetiskt. En av nobelpristagarna, Robert Horvitz, identifierade redan i slutet av 80-talet de första så kallade dödsgenerna (ced-3, -4 och -9) i den lilla rundmasken Ceanorhabditis elegans. Motsvarande gener visade sig senare även finnas hos människa.

Balansen mellan celldelning och celldöd är viktig för vävnadsstabilitet och
som skydd mot sjukdomar. AIDS, stroke, hjärtinfarkt och neurodegenerativa
sjukdomar är tillstånd då apoptosfrekvensen är för hög, medan autoimmuna tillstånd och cancer uppkommer vid för låg apoptosfrekvens.

Målsättningen med Katarina Kågedals avhandling har varit att klargöra vilken roll en av cellens delar, lysosomen och dess enzymer, har för att sätta igång cellernas “självmordsmekanism”, apoptos. Hon visar att lysosomer tidigt i apoptosprocessen bland annat frisätter enzymet cathepsin D och att detta enzym har en avgörande betydelse för att initiera processen. Cathepsin D reglerar aktiveringen av “caspaser”, som är cellens dödsmaskineri och de mänskliga motsvarigheterna till genen ced-3 hos C.
elegans.

Detta nya perspektiv, med lysosomer som regulatorer av apoptosprocessen, kan bidra till ökad förståelse av hur sjukdomar utvecklas och även
stimulera sökandet efter nya behandlingsstrategier för sjukdomar som beror på att balansen mellan celldelning och celldöd råkat i olag.


Avhandlingen heter “Cathepsin D released from lysosomes mediates apoptosis”. Den kommer att försvaras i Berzeliussalen, Hälsouniversitetet, torsdagen den 30 januari 2003 kl 13.00. Opponent är Marja Jäättelä från Köpenhamn.

Kontaktinformation
Katarina Kågedal kan nås på tel 013 – 22 15 17 eller katka@inr.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera