Artikel från Mittuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 januari 2003

MITTHÖGSKOLAN BLIR UNIVERSITET!

Sveriges Regering har idag fattat ett historiskt beslut. Den första januari 2005 blir Mitthögskolan universitet!- Det vi kämpat så hårt för blir nu verklighet. Vi ska utnyttja tiden fram till dess för att visa den akademiska omvärlden att vi är väl värda den kommande upphöjningen, säger Mitthögskolans rektor Gunnar Svedberg.

Det har varit många turer kring Mitthögskolans ansökan om att få bli universitet. När Högskoleverket i december föreslog att Mitthögskolans ansökan om ytterligare ett vetenskapsområde skulle avslås var det nog många som trodde att “loppet var kört”.
– Regeringen har genom sitt positiva beslut visat att de är beredda att ge Mitthögskolan ett stor förtroende, konstaterar Gunnar Svedberg.
De senaste veckorna har man fått uppleva en mycket stark regional kraftsamling för högskolan.
– Jag tror knappast att det någonstans i resten av vårt land skulle gå att manifestera en sådan enighet som man nu visat i Jämtland och Västernorrland. Stödet från landshövdingar, ledande kommun-, landstings- och rikspolitiker samt företrädare för näringslivet är enormt starkt, säger Gunnar Svedberg.

En angenäm namnfråga

Nu när universitetsfrågan är löst gäller att formulera ett bra namn. Gunnar Svedberg är själv inte klar över vad han tycker i frågan. Mittuniversitetet är ett alternativ. Mittsveriges universitet eller Mittsvenska universitetet är andra.
– Vill man lyfta fram att vi finns i Norrland, skulle ett alternativt namn kunna vara Mittnorrlands universitet. Det skulle också anspela på det goda och trygga som finns i begreppet Norrland, säger Gunnar Svedberg.
Under den senaste månaden har Gunnar Svedberg och många andra kritiserat Högskoleverkets hantering av ärendet. Men rektorn har också tagit till sig av kritiken.
– Jag tänker bland annat på deras kritik av vår strategi med parallell utveckling av många forskarutbildningsmiljöer i stället för kraftsamling till något färre. Det är faktiskt via profilering inom några forskningsområden som vi lyckats så bra inom det naturvetenskapliga området, menar han.
Gunnar Svedberg konstaterar att den i normalfallet rätt konservativa akademiska världen inte förväntas applådera att en ung och stor högskola, som aldrig ens varit universitetsfilial, snart blir universitet.
– I viss mån rör det konkurrens om resurser. Men i högre grad är det nog ändå fråga om genuin omtanke om kvaliteten i svensk forskarutbildning. Här måste vi upp till bevis, säger han.

Lyckade profilsatsningar

Några av profilsatsningarna har varit mycket lyckosamma. Idag är till exempel Mitthögskolan det lärosäte i Sverige som har den mest omfattande forskningen inom det skogsindustriella området. Enbart vid forskningscentrat FSCN finns ett fyrtiotal doktorander och ett tiotal professorer.
– Där har utvecklingen varit mycket positiv och forskningen har snabbt nått internationellt erkännande.
Även inom elektronik- och telematikområdet har Mitthögskolans forskning inom några delområden nått en världsledande position och vad gäller turismforskningen utgör ETOUR den i särklass största forskningssatsningen i Sverige.

Dags att skörda

Gunnar Svedberg poängterar dock att grundutbildningen är och förblir den viktigaste uppgiften.
– Under några år har universitetsambitionerna stått i fokus inom Mitthögskolan. Forskning och forskarutbildning måste givetvis fortsätta att vara prioriterat, men samtidigt ska vi nu ägna ännu mer uppmärksamhet åt kvaliteten i grundutbildningen. Ett lärosäte må ha hur bra forskning som helst, men har man inte en bra grundutbildning, är man ändå inte ett bra lärosäte, säger han.
Med sin bakgrund i en småbrukarfamilj ser Gunnar Svedberg det som att skördetiden randas för Mitthögskolan. Man får dock inte slå sig till ro.
– Fast det är ändå något helt annat att slita hårt när man har lite vind i ryggen, avslutar Gunnar Svedberg.

Kontaktinformation
För ytterligare kommentarer
Rektor Gunnar Svedberg 070 – 593 36 37

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera