Artikel från Stockholms universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2003

Kvinnan i tv-politiken – ung, leende och bortgjord?

I Rapports nyhetssändningar är kvinnliga politiker i minoritet och ständigt ifrågasatta medan manliga politiker ofta utgör normen för hur en "riktig" politiker ska vara. Det visar en ny studie gjord vid Stockholms universitet. I en magisteruppsats från Statsvetenskapliga institutionen analyserar Jenny Norén hur kvinnliga och manliga politiker framställts i Rapports nyhetssändningar under 2001. Studien är baserad på 120 slumpmässigt utvalda nyhetsinslag där 238 svenska politiker medverkar.

Undersökningen visar att kvinnliga politiker endast utgör 39 procent av alla medverkande politiker och att de bara upptar 35 procent av den talade tiden. Kvinnliga politiker upplevs som yngre, de ler oftare och får mindre utrymme. Det visar sig också att de kvinnliga politikerna oftare framstår som maktlösa, misslyckade eller bortgjorda. De manliga politikerna är i majoritet, de är ofta medelålders och bereds större utrymme. Manliga politiker framstår också i mycket högre utsträckning som viktiga och handlingskraftiga.

– De manliga politikerna tillåts ta många olika roller och samtidigt bevara status och handlingskraft, medan de kvinnliga politikernas makt är begränsad till färre roller och ämnesområden, säger Jenny Norén.

Jenny Norén menar att den ojämställda framställningen framförallt beror på genuskonstruktion, det vill säga vilka beteenden vi förväntar oss av män och kvinnor. Det har även att göra med den specifika situationen och hur journalisten och politikerna interagerar. I förlängningen menar hon att den ojämlika bilden av kvinnliga och manliga politiker kan innebära en fara för demokratin:

– I många fall är medias bild av politiker den enda vi har tillgång till, det betyder att Rapports nyhetssändningar påverkar hur vi röstar. Vem röstar på maktlösa, bortgjorda kvinnor? En negativ framtoning i medier kan innebära ett minskat politiskt stöd och en brist på positiva kvinnliga politiska förebilder.

Jenny Norén kritiserar nyhetsprogrammens “neutrala” framtoning och menar att det krävs ett medvetet arbete för att förändra de stora skillnaderna i framställningen av kvinnliga och manliga politiker

– Först när journalister och politiker blir medvetna om de ojämlika representationerna och anstränger sig för att förändra dem, blir det möjligt för oss tittare att ta del av en mer jämställd bild av framtidens politiker.


Magisteruppsatsens titel: Bilder av politiker – en studie av hur kvinnliga och manliga politiker representeras, och genus och makt konstrueras, i Rapports nyhetssändningar under år 2001.

Jenny Norén kan nås på jeynon97@hotmail.com eller tfn 0709-901129

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera