Tema

Föräldrar till barn med CP uppskattar en kontaktperson

Föräldrar till barn med CP uppskattar att en person har kunskap om barnets samtliga funktioner. Det visar Lena Lind i sin doktorsavhandling som hon lägger fram vid Stockholms universitet. Avhandlingen kan ge ökad förståelse för barn med Cerebral Pares (CP) och deras familjer, liksom en ökad kunskap om konduktiv pedagogik.

Resultaten grundar sig bl.a. på intervjuer med föräldrar, habiliteringsteam, konduktorer och observationer av den konduktiva pedagogikens utformning, framför allt på Move & Walk i Nässjö.

I konduktiv pedagogik är det viktigt att aktivera och stimulera barn med CP-skador redan under deras första år, för att barnens funktioner skall utvecklas så mycket som möjligt. Lärarna som utformar och leder grupperna i den konduktiva pedagogiken kallas konduktorer. De har en utbildning som är inriktad främst på CP-skador och omfattar kunskap om pedagogik, logopedi, sjukgymnastik mm.

Föräldrar som deltagit i kurser på Move & Walk uppskattar pedagogiken och uppfattar träningen som intensiv och lekfull. De tror att de små barnen på kurserna ser aktiviteterna endast som lek, medan de lite äldre barnen blir motiverade att träna för att bli bättre och klara så mycket som möjligt själva. Barnen tycker om att umgås med andra barn med samma svårigheter.

Föräldrarna uppskattar att det är en person, konduktorn, som har kunskap om barnets samtliga funktioner, så att de slipper vända sig till flera olika specialister. De flesta i habiliteringsteamen ser också lek som viktigt och att träning alltid ger resultat. Aktiviteter i grupp är är efterfrågade, enligt teamen, men det kan ibland vara svårt att anordna lämpliga grupper.

Lena Lind är lärarutbildare vid Högskolan i Jönköping och ingår i FunkHa-gruppen (Forskning om Funktionshinder och Handikapp) vid Lärarhögskolan i Stockholm.


Doktorsavhandlingens titel: One More Time! Parents’ and habilitation teams’ conceptions of conductive education and support to children with motor disabilities

Disputationen äger rum torsdag 6 februari kl.13.00 i Kyrksalen, Lärarhögskolan i Stockholm, Gjörwellsgatan 16. Opponent är docent Ingrid Liljeroth, Göteborgs universitet.

Lena Lind kan nås på tfn 036-16 43 72 (hem), Lena.Lind@mbox301.swipnet.se

Föräldrar till barn med CP uppskattar en kontaktperson

 lästid ~ 1 min