Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2003

Inte lätt att träna för kvinnor med övervikt

En aktuell avhandling från Karolinska Institutet beskriver kraftigt överviktiga kvinnors funktionshinder och hur en viktnedgång kan minska dessa.

Övervikt och fetma har blivit ett globalt folkhälsoproblem. De medicinska riskerna ökar och det dagliga livet påverkas. Det är övervägande kvinnor som söker hjälp för sin fetma och de får ofta standardrekommendationer om träning och raska promenader för att gå ned i vikt.

En aktuell avhandling från Karolinska Institutet beskriver kraftigt överviktiga kvinnors funktionshinder och hur en viktnedgång kan minska dessa.

Femtiosju kraftigt överviktiga kvinnor i arbetsför ålder med kroppsmasseindex, BMI, på 37 kg/m2 och 22 normalviktiga kvinnor deltog i undersökningen. De mättes vid tre tillfällen: före viktminskning, efter 12 veckors diet och efter ett års viktstabilisering. Mätningarna omfattade gångtest, konditionstest, ett frågeformulär om muskuloskelettal smärta och ett nykonstruerat Obesity Questionnaire samt ett nykonstruerat Functional Test.

Ulla Evers Larssons studier visar att många av de överviktiga kvinnorna hade gångsvårigheter. Trots att de själva valde en bekväm gånghastighet beskrev de ansträngning och smärta under ett fem-minuters gångtest. Kvinnornas mycket låga kondition medförde att gång kunde jämställas med tungt arbete. Många överviktiga kvinnor kan därför inte ta långa, snabba promenader vare sig för att träna eller gå ned i vikt. De överviktiga kvinnorna upplevde mer smärta från leder och muskler än normalviktiga kvinnor. Alla aktiviteter som innebar extra belastning på nedre extremiteterna som att resa sig ur en soffa, kliva uppför steg, gå i trappor, sitta på huk, böja sig ned och att lyfta tunga saker, men även fotvård kändes besvärliga. Smärta, ansträngning, lågt tempo och hög puls noterades i flera av testerna.

En moderat viktminskning på 10 procent efter ett drygt år förbättrade gångförmågan i alla avseenden. Både upplevda och observerade funktionshinder minskade markant. Vikten gick delvis upp under stabiliseringsåret och hade viss negativ påverkan på smärta och upplevda svårigheter. Däremot visade sig alla observerade funktionsförbättringar bestående.

I avhandlingen rekommenderas att överviktiga kvinnor bör förbättra konditionen. Träningsråd bör utformas individuellt med tanke på BMI, ålder och smärta från rygg och nedre extremiteter.

Avhandlingens titel:
Disability and effects of weight loss in obese women

Författare:
Ulla Evers Larsson, sektionen för sjukgymnastik, Neurotec-institutionen, Karolinska Institutet, tel. 08-524 888 75 alt 08-30 9124 eller mail: ulla.evers.larsson@neurotec.ki.se

Disputation:
Fredag 31 januari 2003, kl. 13.00, Sal H1 röd, Alfred Nobels Allé 23,
KIs Campus Huddinge (mellan Södertörns Högskola och Huddinge Universitetssjukhus)

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera