Artikel från Luleå tekniska universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2003

Årets brobyggare från Luleå tekniska universitet

Hans Pétursson utses i dag till Årets brobyggare vid Brobyggardagen i Göteborg. Priset är på 25.000 kronor.Tekn. lic. Hans Pétursson beskrivs som en kreativ tekniker utöver det vanliga. Utöver brokonstruktioner i betong, trä och stål har han utvecklat en bro med balkar av glasfiberarmerad polyester och pelare av betongfyllda kolfiberskal.

Det är Brosamverkan i Västsverige som i samband med den årliga Brobyggardagen i Göteborg utser Årets brobyggare. Priset ges till den som “genom eget, aktivt arbete bidragit till brobyggnadskonstens utveckling i Sverige”. Med utmärkelsen följer en plakett och ett resestipendium på 25.000 kronor.

Hans Pétursson, uppväxt i Tvååker utanför Varberg, tog sin civilingenjörsexamen vid Luleå tekniska universitet 1993. Han fick då anställning vid Scandiaconsult där han fortfarande arbetar. Redan under studietiden intresserade han sig för broar, vilket ledde till att han gjorde praktik vid brobyggen både hos en entreprenör, NCC, och hos en beställare, Banverket. Examensarbetet behandlar en haverianalys av en vägport i stål.

Vid Scandiaconsult har Hans arbetat med att dimensionera broar − allt från vanliga betongbroar med liten spännvidd över bågbroar av trä och av stål, till en snedkabelbro med över hundra meters spännvidd

Hans har även varit djupt involverad i ett utvecklingsprojekt om samverkansbroar med prefabricerade farbanor med torra fogar. Tekniken användes första gången på en bro över Edslan i Ångermanland. Den elementtyp som användes injekteras till stålbalkarnas svetsbultar i kanaler som löper i elementen, vilket ger en torr överyta. I fogarna mellan elementen förs tvärkrafter av hjultryck över med rostfria ståldymlingar, och tryckkrafter genom anliggning. Hans dimensionerade för ovan nämnda bro såväl stålbalkar som farbaneplattor.

Under 1999-2000 tog Hans Pétursson en paus från konstruerandet och ägnade sig åt studier och forskning på Luleå tekniska universitet, under handledning av Bernt Johansson, professor i stålbyggnad, och Peter Collin, Scandiaconsult. Hans Pétursson tittade då närmare på broar med integrerade landfästen. Tekniken, som bygger på att man gjuter in stålpålar direkt i ändskärmen, gör att man kan spara in på lager, lagerpall samt eventuella övergångsanordningar.

Arbetet resulterade i en licentiatavhandling som inkluderar Fem-beräkningar samt fullskale-provningar av pålar på elastiskt underlag utsatta för tvångsförskjutningar i påltoppen. Vidare föreslås en beräkningsmodell för brotypen. Inom ramarna för sitt projekt hann Hans även med att åka till USA för att studera broar med integrerade landfästen, där tekniken använts för broar på upp till 240 meter.

Hans blev även först med att enligt de nya rönen konstruera en bro med integrerade landfästen som färdigställdes år 2000. Det har sedan dess byggts ytterligare minst två broar med integrerade landfästen i Sverige.

Under två år efter sin forskarutbildning arbetade Hans hos Sicomp i Piteå, ett forskningsinstitut som ägnar sig åt fiberkompositer. Även här fick Hans utlopp för sitt intresse för broar då han var med om att arbeta fram ett förslag till en spektakulär bro som eventuellt ska byggas i Luleå. Förslaget är en bro med balkar av glasfiberarmerad polyester och pelare av betongfyllda kolfiberskal där kolfibern ersätter armering i pelaren.

En del av tiden vid Sicomp har Hans Pétursson ägnat åt att undersöka om man kan förstärka med kolfiber på betongkonstruktioner vid låga temperaturer.

Juryn för Årets brobyggare har bestått av: Lars-Olof Nilsson (ordf), Chalmers tekniska högskola; Lars-Bertil Ekman, Vägverket Region Väst; Hans Ericsson, Skanska; Joakim Holtbäck, ScanAkos; Gunnar Jernström, SCC, och Per Stagler, Betongindustri.

Kontaktinformation
Upplysningar: Hans Pétursson, tel 070-699 67 36, eller Jan Nyberg, pressansvarig vid Luleå tekniska universitet, tel 0920-49 16 21, 070-672 01 11 (jan.nyberg@adm.luth.se)

Foto på Hans Pétursson kan erbjudas elektroniskt efter hänvändelse till Jan Nyberg.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera