Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 januari 2003

Allergisjukdom bland barn i Sverige är vanligare än man tidigare trott

Mer än var tredje fyraåring i Stockholm har någon allergisjukdom.

Detta visar resultat från BAMSE-studien som innefattar drygt 4 000 barn i Stockholm. Vid 4 års ålder hade 40 procent av barnen någon allergisjukdom (astma, eksem, allergisnuva eller födoämnesbesvär).

Studien leds av Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting, och är en av världens största barnallergiundersökningar.

Barnen som ingår i studien har följts genom regelbundna undersökningar av deras levnadsmiljö och hälsa sedan de var nyfödda. Nu är barnen 8-9 år gamla.

Resultat från uppföljningen av barnen vid 4 års ålder

Om barnen inte har några ärftliga anlag för allergi ökar inte risken för astma eller allergi mot pälsdjur, även om familjen hade pälsdjur när barnen var små.

Familjer där det finns ärftlighet för allergi undviker ofta att ha pälsdjur, inte minst när barnen är små. Därför är det svårt att svara på om motsvarande samband finns bland dessa familjer.

Rökning under graviditet medför en ökad risk för barn att utveckla astma. Ett dåligt inomhusklimat(mögel/fuktskada/kondens) i bostaden ökar risken för astma.
Amning minskar risken att barn får astma.

Bland barn som samtidigt utsatts för minst två av riskfaktorerna: tidig tobaksrök, ett dåligt inomhusklimat och kortvarig amning, var astma mer än dubbelt så vanligt som hos andra barn (12 procent mot 5,6 procent). Liknande tendens sågs för allergisnuva.

Våra data om astma och allergisnuva indikerar att det går att skjuta på en debut av dessa sjukdomar, åtminstone upp till och med 4 år. Barnen har följts upp vid 1, 2 och 4 års ålder. Vid 4 års ålder har de även undersökts, och data därifrån visar att 7 procent hade astma, 11 procent allergisnuva, 13 procent misstänkt födoämnesallergi och 20 procent eksem. Hela 40procent av barnen hade någon av dessa sjukdomar och 12 procent av dessa hade minst två av dem.

Under den senaste tioårsperioden har forskning i Sverige och utomlands fokuserat på att försöka bromsa trenden med de ökande allergisjukdomarna. Detta har lett till många förebyggande insatser från barnavårdscentraler, myndigheter och intresseorganisationer. Trots detta ser man ingen minskning av allergisjukdomarna och det är med rätta som dagens nationella allergiförebyggande råd har diskuterats och ifrågasatts.

Data från denna studie stödjer dock de nationella råd som för närvarande ges när det gäller amning, rökning och ett dåligt inomhusklimat.

Kontaktinformation
För ytterligare information

Magnus Wickman, projektledare, docent och överläkare på Karolinska Sjukhuset, telefon 08-517 779 12

Catarina Almqvist, läkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Sjukhuset och med.dr. (i frågor om pälsdjur), telefon 08-517 779 18 eller 0733-747 205.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera