Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2003

Sjukvården bör lära av industrinChalmersprofessor ifrågasätter organisation inom sjukvården

‘- Vården har mycket att lära av industrin, framför allt i form av organisation. De befinner sig på samma nivå industrin gjorde på 60-talet.Vi hjälper gärna till och utvecklar vårdsektorns organisation, säger chalmersprofessorn Sten-Olof Gustavsson.

– Industrin har förändrats dramatiskt inom arbetsorganisation de sista 30 åren. Man kan inte se motsvarande förändring inom vårdsektorn, säger Sten-Olof Gustavsson. Jag menar att det finns en stor lärdom att dra av den utveckling industrin genomgått.

Sten-Olof Gustavsson är tillförordnad professor i arbetsorganisation vid Chalmers. Med många års erfarenhet av verksamhetsutveckling ser han att vården befinner sig i samma organisationsfas som industrin gjorde på 60-talet. Idag är det framför allt snabbhet och kundfokus som gäller i industrin. Det är inte vad man kan säga om vården. Därför menar Gustavsson att det inte räcker med att bara skjuta till mera pengar. Man bör istället organisera om verksamheten.

– Det styrsystem vården har idag med planerad mängd vård begränsar möjligheterna. Slutar man utföra operationer när man uppnått årets mål skapar man köer som inte tillför något, och väntan är inte positiv, vare sig för patienter eller vårdpersonal, menar Gustavsson.

Han jämför med sin gamla arbetsgivare Volvo:
– Om målet var att göra 100 000 bilar på ett år och man uppnådde det resultatet innan årets slut skulle man inte säga att man inte hade råd att göra fler bilar. Varje extra bil skulle innebära ökad lönsamhet. Den jämförelsen måste man kunna göra med vården. Man tjänar inte på att ställa in operationer eller stänga avdelningar samtidigt som köerna växer.

Därför menar Sten-Olof Gustavsson att det är ineffektivt att begränsa sig med en låst summa pengar till ett låst antal åtgärder. Men samtidigt som han talar om effektivitet vet han att det är en svår sak att mäta. Effektivitet inom vården är inte samma sak som i industrin.

Men inköpen kan man samordna så att de blir effektiva. Han nämner till exempel att det inom landstinget i Västra Götaland används 600 olika sorters pennor, och menar att det är symptomatiskt för ineffektivt inköp. Ett annat exempel är att det inte finns en standard för kopplingarna på EKG-maskiner, vilket gör att arbete måste göras dubbelt vilket är resursslöseri.

Det är ingen brist på respekt för vårdpersonalen hos Gustavsson när han beskriver situationen. Snarare en omtanke och välvilja om vården och patienterna. Han vill helt enkelt hjälpa till:
– Det känns tråkigt att sitta vid sidan av och peka finger åt det jag tycker är fel. Det vore roligt om man kunde få till stånd en konstruktiv utveckling. Och om man aldrig börjar händer inget, säger Sten-Olof Gustavsson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:

Sten-Olof Gustavsson, Arbetsorganisation, Chalmers
tel. 031 – 772 12 17, fax 031 – 772 11 94
stogus@mot.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera