Artikel från Chalmers tekniska högskola

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 januari 2003

Modell utvecklad för hur byggnader påverkar miljön

Liane Thuvander har, i sitt doktorsarbete på Chalmers, utvecklat en modell för ett datorbaserat informationssystem för att studera hur byggande och det befintliga byggnadsbeståndet påverkar miljön över tiden.

Byggsektorn använder en betydande mängd av allt material och all energi som förbrukas i Sverige. Kunskapen om det befintliga byggnadsbeståndet, hur det påverkar miljön, relaterat till material- och energianvändning är dock begränsad. Formuleringen av miljömål och beslut för förbättringar av befintliga byggnaders miljöprestanda är ofta baserade på vaga informationsgrunder. För att uppnå miljöförbättringar och uppfylla miljömålen behövs beskrivningar av byggnadsbeståndets miljöegenskaper på ett strukturerat sätt.

Liane Thuvanders modell för ett datorbaserat informationssystem kallas “Environmental Building Stock Information System for Sustainable Development”, EBSIS(SD). Hon har undersökt förutsättningarna för att införa ett sådant system genom att studera modelleringsaspekter, relevans och möjligheter att genomföra EBSIS(SD). Modellen inkluderar material och energiflöden i byggnader samt byggnadsbeståndets förändringar över tiden relaterat till platsen. Intressenter och potentiella användare av EBSIS(SD) har identifierats på regional och lokal nivå, till exempel fastighetsförvaltare, kommunala myndigheter och forskare. Framtida användningsområden omfattar benchmarking, planeringsaspekter och scenariostudier. I en fallstudie demonstreras energiflöden för Göteborg. Avhandlingen visar att EBSIS(SD) kan användas i dessa sammanhang men Liane Thuvander rekommenderar att systemet utvecklas i nära samarbete med potentiella användare och på lokal nivå.

Avhandlingen “Towards environmental informatics for building stocks – A conceptual model for an Environmental Building Stock Information System for Sustainable Development – EBSIS(SD)”, försvaras vid en offentlig disputation på Chalmers den 24 januari kl 10.00 i VG-salen, Sven Hultins gata 6, Chalmers, Göteborg.

Kontaktinformation
Mer information:
Liane Thuvander, Byggd miljö och hållbar utveckling, Arkitektur, Chalmers tekniska högskola, tel:031-772 2266,
e-post:liane.thuvander@arch.chalmers.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera