Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

22 januari 2003

Lokala faktorer avgörande för VA-system

Trots att sociala och ekonomiska förhållanden var mycket olika i Linköping och Norrköping i slutet av 1800-talet infördes vatten- och avloppssystem ungefär samtidigt. Det var både lokala faktorer och ny teknik från utlandet som gjorde att systemen infördes just vid den här tiden.

Jonas Hallström på tema Vatten i natur och samhälle undersöker i sin avhandling varför vatten- och avloppssystemen i grannstäderna Linköping och Norrköping infördes just i slutet av 1800-talet och sedan byggdes ut. Han är historiker och har tecknat VA-systemens historia med hjälp av efterforskningar i stadsarkiven och handlingar från stadsfullmäktige och hälsovårdsnämnder. Han har också gått igenom brevväxling mellan olika lokala aktörer och tidningsartiklar i Östgöta Correspondenten och Norrköpings Tidningar.

Jonas Hallström konstaterar att de bägge städerna vid den här tiden var mycket olika. Linköping var en ganska liten stad som präglades av biskopssätet, landshövdingen och flera skolor. Norrköping var däremot en industristad med dubbelt så stort antal invånare. För Linköping var Norrköping en föregångare.

Både miljö och sanitära förhållanden var sämre i Linköping, som drabbades av svåra epidemier. Stångån var ett litet vattendrag med långsamt flöde, vilket gjorde att det i slutet av 1800-talet aldrig var aktuellt att allmänt införa vattenklosetter. I stället organiserades på ett tidigt stadium hämtning av latrintunnor.

I Norrköping spelade däremot vattenklosetter en större roll. Avloppet gick rakt ut i Strömmen, som hade ett stridare flöde än Stångån. Norrköping var också mer tättbebyggt än Linköping och hade stora problem med bränder. För att släcka bränder pumpades från början vatten från Strömmen, men för effektiv brandbekämpning behövdes ett vattensystem med högt tryck som var utdraget i hela staden.

Jonas Hallströms forskning ingår i ett större projekt vid tema Vatten och samhälle som även handlar om näringsämnesflöden och genusaspekter i VA-systemens historia i de båda städerna.

– Bakgrunden till dagens situation är intressant, säger Jonas Hallström. Det visar sig att många problem vi har i dag har funnits även längre tillbaka i tiden.

Redan i slutet av 1800-talet hade Linköping ett privat bolag för vatten och avlopp. I Norrköping sköttes det däremot kommunalt. I dag är det tvärtom. I Linköping är Tekniska verken ett kommunalt bolag, medan Norrköping anlitar privata Sydkraft.

Avhandlingen heter “Constructing a Pipe-Bound City. A History of Water Supply, Sewerage, and Excreta Removal in Norrköping and Linköping, Sweden, 1860-1910.” Opponent var professor Martin Melosi, Houston University.

Kontaktinformation
Jonas Hallström kan nås på tel 013-28 25 53 (jobb), 013-13 91 85 (hem) och e-post jonha@tema.liu.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera