Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

21 januari 2003

Ny behandlingsmetod mot reumatism?

Är det möjligt att behandla reumatism på ett helt nytt sätt via tre proteiner som reglerar benbildningen i skelettet? Det är ämnet för den avhandling som Lovisa Hessle försvarar vid Umeå universitet den 31 januari.

Reumatism är en vanlig bensjukdom som drabbar mer än 50 procent av befolkningen över 65 år. Sjukdomen kännetecknas av inflammation och oönskad nybildning av ben i leder, vilket resulterar i värk och minskad rörlighet. Dagens läkemedel mot reumatism är huvudsakligen anti-inflammatoriska och smärtstillande, men det saknas preparat som hindrar ytterligare benbildning i lederna.

Utifrån studier av de mekanismer som styr benbildningen visar avhandlingen på nya tänkbara sätt att behandla reumatism genom att blockera vidare tillväxt av oönskat ben i leder och därigenom hejda sjukdomsförloppet.

I avhandlingen presenteras nya data om tre proteiner i skelettet (TNAP, PC-1 och ANK) vilka reglerar benbildningen. Dessa tre proteiner har förmågan att styra koncentrationen av en molekyl, oorganiskt pyrofosfat, som hindrar benproduktionen. En rubbning i förekomsten av en eller flera av dessa tre proteiner i benvävnad kan ändra koncentrationen av oorganiskt pyrofosfat, vilket automatiskt utlöser en minskning eller en ökning av benproduktionen. Avhandlingen visar att möss med reumatism fick en ökad rörlighet när de behandlades med ett preparat som blockerar ett av de ovannämnda proteinerna. De nya insikterna i hur benbildningen regleras kan bidra till utvecklingen av effektivare behandlingar mot bensjukdomar. Även för behandling av andra sjukdomar, såsom åderförkalkning, kan forskningsresultaten få betydelse.

Avhandlingen läggs fram vid Instutitionen för medicinsk biovetenskap, medicinsk genetik, Umeå universitet, sin avhandling med titeln “Control of bone mineralization; The role of TNAP, PC-1 and ANK in regulating inorganic pyrophosphate levels”. Svensk titel: “Reglering av benmineralisering; Funktionen hos TNAP, PC-1 och ANK vid reglering av oorganiska pyrofosfat-koncentrationer”.
Disputationen äger rum kl 9.00 i sal E04, byggnad 6E, Norrlands Universitetssjukhus.
Fakultetsopponent är professor Dick Heinegård, Instutitionen för Cell och Molekylärbiologi, Lunds Universitet.

Kontaktinformation
Lovisa Hessle är uppvuxen i Båstad och har tillbringat 3 år i San Diego, USA, som utlandsstuderande doktorand från Umeå universitet under ledning av professor José Luis Millán vid The Burnham Institute. Hon har nyligen uppmärksammats i USA, där hon mottog ett “Young Investigator Award” av The American Society of Bone and Mineral Research (ASBMR). Lovisa Hessle kan nås per e-post: lhessle@burnham.org.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera